Nationella insatsstyrkan ska bli bättre mot terror

Sveriges nationella insatsstyrka ska förstärkas som en del i polisens satsning för att bättre kunna hantera terrorattentat.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar