Överenskommelse med Arbetsförmedlingen ska ge ökad sysselsättning i Sydsverige

Sysselsättningen i södra Sverige behöver öka. Därför har Sveriges sex sydligaste län, i en unik överenskommelser med Arbetsförmedlingen, ringat in tre områden där regionerna ska arbeta för att uppnå en bättre jobbmatchning. I Sydsverige är arbetslösheten högre än riksgenomsnittet, samtidigt som antalet vakanser är på samma nivå som riket i helhet. Det tyder på att det behövs ytterligare, regionalt anpassade insatser för att tillgodose kompetensbehoven hos befintliga och nya företag samt den offentliga sektorn i Sydsverige.  – Fler ska komma i jobb. Vi behöver bli bättre på att matcha rätt


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar