Isabella Lövin

Miljö- och klimatminister, vice statsminister (MP)

Utbildning: Filmvetenskap, statsvetenskap, sociologi och italienska (Stockholms uni. 1981-1985), statsvetenskap (Università di Bologna 1986-1987), radioproducentutbildning (Dramatiska Institutet 1992-1994)

Född 3 februari 1963, Helsingborg

Twitter

Artiklar om Isabella Lövin

Regeringen vill veta vad försvaret gör åt PFAS-problemet

SANERING. Senast i sommar ska Försvarsmakten ha en färdig plan för hur områden som förorenats av högfluorerande ämnen, PFAS, ska hanteras. Ett halvår senare vill regeringen dessutom veta hur Försvarsmakten har tänkt att öka saneringstakten.

SäkerhetKræver adgang til Altinget: säkerhet

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang