Göran K. Hansson

Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare, professor i kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet

Utbildning: Med.dr (Göteborgs uni. 1980)

Född 2 november 1951, Lysekil

Hemsida

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang