Hjärtrehabiliteringen i Region Örebro län mottar Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2017

Priset togs emot under en ceremoni under den pågående konferensen Fysioterapi 2017.

Motiveringen till beslutet om pristagare av Fysioterapeuternas Kvalitetspris 2017 lyder: 
"Pristagarna har systematiskt arbetat med att förbättra träningsinriktad hjärtrehabilitering i Region Örebro med målet att uppnå en jämlik, personcentrerad vård. Förbättringsarbetet har utgått från patientens behov och önskemål och har lett till en förbättrad tillgänglighet, jämlik vård och ökad samverkan mellan olika professioner och vårdnivåer. Preliminära resultat visar goda effekter av förbättringsarbetet och andra regioner har redan visat intresse för att använda upplägget av förändringsarbetet."