4 april 202309:00 - 16:00
Temadag: Elevhälsans medicinska ledning – ansvar, säkerhet och kvalitet

TEMADAG. Expomedica arrangerar en temadag där syftet är att verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga läkare (MLA) och skolsköterskor med intresse för medicinska ledningsuppgifter får lära sig mer om styrdokumenten som ger kontroll över elevhälsans medicinska insats.

Expomedica
0:000:00