Augusti 2019

Torsdag 22 augusti

KL. 15:00
 • Regeringens budgetförhandlingar på Harpsund

  Finansminister Magdalena Andersson redogör för det ekonomiska läget och förutsättningarna för 2020 års budget.

Juli 2019

Måndag 29 juli

 • Stockholm Pride 2019

  Nordens största pridefestival. 

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen

Torsdag 4 juli

Onsdag 3 juli

Tisdag 2 juli

 • Vänsterpartiets dag i Almedalen

Måndag 1 juli

Juni 2019

Söndag 30 juni

 • Regeringsuppdrag: att inrätta användarråd i syfte att öka den digitala delaktigheten för personer med funktionsnedsättning

  Sista datum att slutredovisa uppdraget. 

 • Almedalsveckan 2019

  Almedalsveckan arrangeras för 51:a gången. 

Onsdag 26 juni

KL. 13:30
 • Seminarium: God och nära vård

  Seminarium där utredare Anna Nergårdh presenterar arbetet med utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård."

Tisdag 25 juni

KL. 11:00

Onsdag 19 juni

KL. 15:00
 • Seminarium: Hur kan ojämlikheter i hälsa och livslängd minskas?

  Om varför de socioekonomiska skillnaderna i hälsa och livslängd lika stora i Sverige som i USA. 

Tisdag 18 juni

KL. 15:30
 • Beslut i riksdagen: Socialförsäkringsutskottet

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter. <ul><li> <a href="http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar_H601SfU26">Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige</a> Betänkande 2018/19:SfU26</li></ul>

KL. 15:30

Torsdag 13 juni

KL. 12:00
 • Seminarium: Hur kan ojämlikheter i hälsa och livslängd minskas?

  Att rika människor lever längre än fattiga är ett väl etablerat faktum. Men vi vet inte helt säkert vad detta beror på.

KL. 11:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

Onsdag 12 juni

KL. 16:00