Mars 2020

Tisdag 31 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att införa elektronisk förskrivning som huvudregel

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med tilläggsöverenskommelsen om ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödra- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa 2018-2019

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om påverkan av ökad användning av välfärdsteknik

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en myndighetsanalys av Statens institutionsstyrelse

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 30 mars

KL. 10:30
 • INSTÄLLT. Seminarium: Privata utförare inom vården

  ÅS. Svenskt näringsliv bjuder in till ett seminarium om Lagen om valfrihet. Hur ska kommunerna tänka som kommun om de vill ha privata utförare inom vården och vad betyder entreprenörskap för välfärden?

Lördag 28 mars

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

  STOCKHOLM. ABF och Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) arrangerar en konferens i syfte att sprida kunskap om alternativ till dagens farmakologiska behandlingar vid psykisk ohälsa.

Fredag 27 mars

KL. 8:30
 • INSTÄLLT. Seminarium: Nationell högspecialiserad vård

  STOCKHOLM. Socialstyrelsen bjuder in till ett seminarium om framtidens högspecialiserade vård. Hur utmanar och utvecklar den dagens sjukvårdssystem?

Torsdag 26 mars

KL. 12:00
 • Nationell Smärtkonferens 2020

  STOCKHOLM. Svensk sjuksköterskeförening arrangerar den årliga konferensen om smärta. 

KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 10:00
KL. 10:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Nationellt vård- och insatsprogram för depression och ångestsyndrom

  STOCKHOLM. SKR bjuder in till konferens om det nationella vård- och insatsprogrammet (VIP).

Onsdag 25 mars

KL. 9:00
 • Studierektorskonferens 2020

  STOCKHOLM. Sveriges läkarförbund bjuder in till en konferens om att driva utbildningsfrågor i läkares vidareutbildning.

KL. 8:00
 • INSTÄLLT. Konferens: Vuxna och psykisk hälsa

  STOCKHOLM. Expo Medica anordnar en konferens med syftet att öka kunskapen hos vårdgivaren om den psykiska ohälsan hos den vuxna befolkningen.

Torsdag 19 mars

KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 10:00
 • EU:s ministerråd: Rådet för Rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 18 mars

KL. 13:00
 • Seminarium: Sjukskrivningar – en möjlig uppgift för vårdcentralen

  STOCKHOLM. Region Stockholm anordnar ett seminarium med fokus på försäkringsmedicin och dess tillämpning. Hur kan sjukskrivningsuppdraget organiserat, och hur påverkar det arbetsmiljön på vårdcentralerna?

KL. 9:00
 • INSTÄLLT. Seminarium: Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen

  Regeringens särskilde utredare Peter Larsson presenterar slutbetänkandet i utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen.

Tisdag 17 mars

KL. 18:00
 • INSTÄLLT. Föreläsning: Humorns betydelse i och utanför vården

  STOCKHOLM. Svenska läkaresällskapet anordnar en föreläsning om humor. Forskningen bekräftar att ett skratt förlänger livet. Hur används humorn i vården? Hur roligt får man ha?