November 2019

Tisdag 26 november

 • Apoteksforum

  Mötesplats för apoteksbranschen. Fokus på de behov apotekspersonal och ledningspersoner har inom apoteksbranschen. 

Oktober 2019

Torsdag 17 oktober

 • Konferens: Äldreomsorgsdagarna 2019

  Seminarier inom ledarskap, vård och rehabilitering, bistånd och hemtjänst samt psykisk hälsa och social omsorg.

Onsdag 16 oktober

KL. 16:00
KL. 16:00
KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Så skapar vi en hållbar arbetsmiljö för skolans personal

  Medverkar gör Marcus Larsson & Åsa Plesner, grundare och driver Tankesmedjan Balans.

KL. 8:30
 • Seminarium: Skatteväxling för välfärden - en skattereform för framtiden

  Seminarium där Kommunals förslag till ny skattereform presenteras och diskuteras. 

Tisdag 15 oktober

KL. 11:00
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 11:00

Fredag 11 oktober

KL. 9:00
KL. 8:30
 • Konferens: Ny teknik i äldreomsorgen

  Hur äldre personer och de som arbetar inom äldreomsorgen kan dra nytta av ny teknik och e-hälsa.

Torsdag 10 oktober

KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 10:00
KL. 9:00
 • Seminarium: Hållbar offentlig upphandling och tillgänglighet

  Om krav på hållbarhet i offentlig upphandling med fokus på tillgänglighet. 

KL. 8:30
 • Konferens: HVB i fokus – nationell konferens för och om HVB och stödboenden

  Konferensen är en del i Socialstyrelsens arbete med att främja en kunskapsbaserad dygnsvård för barn och unga.  

Tisdag 8 oktober

KL. 11:00
KL. 11:00
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 8:30
 • Konferens: Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling

  En nationell konferens om stöd till spädbarn och deras föräldrar. Både under graviditet och barnens första två år. Teman under årets konferens är bland annat negativa barndomsupplevelser (ACE) och deras betydelse för utveckling, exempel på samverkan vid tidiga insatser och presentation av politiska satsningar.

Måndag 7 oktober

KL. 18:00
 • Seminarium: Styrning för en mer jämlik vård

  Utfrågning med regeringens utredare Göran Stiernstedt.

Torsdag 3 oktober

KL. 16:30
 • Allmänna motionstiden slutar

  Deadline för riksdagsledamöterna att lämna in sina motioner.

KL. 13:00
 • Seminarium: Förslag för ny styrning av vården

  Om hur vårdens resurser kan gå till rätt ändamål och till patienter med störst behov. Samt hur ett digitalt långsiktigt hållbart system kan säkerställa detta.