Mars 2021

Fredag 5 mars

KL. 11:00
 • Webbinarium: Vägar till högre pensioner

  WEBB. Socialdepartementet arrangerar ett seminarium om styrkan i det svenska pensionssystemet och vad kan vi lära av de andra nordiska länderna.

KL. 9:00
KL. 7:30
 • Webbinarium: Nära vårds forskningsfrukost

  WEBB. Nära vård SKR arrangerar ett seminarium om aktuell forskning inom personcentrerad nära vård.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om svenskt deltagande i Världshälsoorganisationens arbete rörande vaccinationsintyg för covid -19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om svenskt deltagande och samordning rörande Europeiska kommissionens arbete med vaccinationsintyg för covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Torsdag 4 mars

KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

  Socialförsäkringsutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 10:00
 • Socialutskottet sammanträder

  Socialutskottet sammanträder i riksdagen. 

Onsdag 3 mars

KL. 9:00
 • Webbinarium: Centrum för alzheimerforskning

  WEBB. Karolinska institutet arrangerar ett seminarium för att presentera aktuella projekt vid Centrum för alzheimerforskning.

Tisdag 2 mars

KL. 13:00
KL. 11:00
 • Socialutskottet sammanträder

  Socialutskottet sammanträder i riksdagen. 

Måndag 1 mars

KL. 23:00
 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa mötesplatser för unga hbtq-personer

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

KL. 14:00
 • Webbinarium: Hälsan spelar roll – tillsammans för personer med funktionsnedsättning

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium med fokus på hälsan hos personer med funktionsnedsättning. Varför är den ofta sämre än hos befolkningen i övrigt och vad kan vi göra åt problemet?

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att bistå Försäkringskassan med ett referensmaterial om normala levnadskostnader

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att göra en översyn av taltidningsverksamheten

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Projekt: Samordnad hälso- och sjukvård och socialtjänst ur ett ungdomsperspektiv

  STOCKHOLM. Myndigheten för vård- och omsorganalys har påbörjat ett projekt där målet är att bättre kunskap om samordningen av insatser riktade mot barn och unga med psykiska och sociala behov ska finnas. Rapporten kommer att publiceras kvartal 2 2021.

Februari 2021

Söndag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

Fredag 26 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Torsdag 25 februari

KL. 12:00
 • Webbinarium: Ett år med pandemi – vad tar vi med oss framåt?

  WEBB. Stockholms handelskammare arrangerar ett seminarium om vilka lärdomar samhället tar med sig från coronapandemin. Hur kommer vi att organisera samhället framåt?

KL. 10:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

  Socialförsäkringsutskottet sammanträder i riksdagen.