Augusti 2020

Måndag 3 augusti

 • Utredning: Översyn av socialtjänstlagen

  Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

Juli 2020

Onsdag 1 juli

KL. 9:00
 • Webbinarium: Hur mår tjänste­företagen?

  WEBB. Vårdföretagarna arrangerar ett seminarium för att gå igenom hur coronakrisen har drabbat produktion och sysselsättning i tjänstesektorn. 

Juni 2020

Tisdag 30 juni

KL. 14:00
 • Webbinarium: Om kvinnors hälsa

  WEBB. Fysioterapeuterna arrangerar ett seminarium som ett alternativ till Almedalen. Fokus är kvinnors hälsa och fysioterapeuternas roll.

KL. 11:00
KL. 9:00
 • Utredning: Genomförande av visselblåsardirektivet, Dir. 2019:24

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag angående informationshantering vid utlandsvård

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om förbättrad information avseende nationell tillgång till läkemedel vid bristsituationer

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård, Dir. 2018:95

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om samordning mellan huvudmän avseende hjälpmedel för barn med funktionsnedsättning

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Måndag 29 juni

KL. 8:30
 • Webbkonferens: Kraftsamling för psykisk hälsa

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till en konferens om hur man går från ord till handling i arbetet med psykisk ohälsa.

Fredag 26 juni

KL. 9:00
 • Utredning: Tillit i styrningen

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Torsdag 25 juni

KL. 9:00

Tisdag 23 juni

KL. 15:00
 • Lilla Almedalen: Arena tillsammans

  WEBB. Stiftelsen Leading health care och de forskande läkemedelsföretagen Lif bjuder in till ett digitalt lilla Almedalen för att diskutera framtidens hälsa, vård och omsorg. 

KL. 8:30
 • Lena Hallengren (S) deltar i en interpellationsdebatt

   

  Socialminister Lena Hallengren (S) svarar på följande interpellation: 

   

Måndag 22 juni

 • INSTÄLLT. Nordiska folkhälsokonferensen 2020

  REYKJAVIK. Folkhälsomyndigheten är medarrangör till den Nordiska folkhälsokonferensen, en konferens som hålls vart tredje år. I år är temat “Health and wellbeing for all – heading for the future”.

Onsdag 17 juni

KL. 10:00
KL. 9:00