November 2020

Fredag 27 november

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Hälsofrämjande etablering

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar en konferens om att identifiera, stödja och stärka nyanlända med ohälsa eller funktionsnedsättning på deras väg mot arbete eller studier. 

KL. 9:45
 • Webbkonferens: Reumatologi 2020

  WEBB. Dagens medicin bjuder in till en konferens för att gå igenom de viktigaste nyheterna från den stora kongressen American College of Rheumatology.

Torsdag 26 november

KL. 9:30
 • Webbkonferens: Elevhälsa i utveckling

  WEBB. Gothia fortbildning arrangerar en konferens om hur man praktiskt kan arbeta med att bygga en samlad elevhälsa som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. 

KL. 8:30
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

  Socialförsäkringsutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 8:15
 • Socialutskottet sammanträder

  Socialutskottet sammanträder i riksdagen.

 • Konferens: Etiska utmaningar under coronapandemin

  STOCKHOLM. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund bjuder in till en dag om för att belysa och problematisera kring etiska utmaningar under Covid-19-pandemin.

Onsdag 25 november

KL. 12:00
 • Webbinarium: Det är ju faktiskt framtiden som tas ifrån en

  WEBB. Umeå universitet arrangerar ett seminarium för att presentera rapporten Det är ju faktiskt framtiden som tas ifrån en, en hälsokonsekvensbedömning med anledning av den potentiella gruvetableringen i svenska Sápmi.

KL. 9:00
 • Sjuksköterskedagarna 2020

  STOCKHOLM. Svensk sjuksköterskeförening bjuder in till en konferens med temat "Sjuksköterskans ansvar för hälsofrämjande omvårdnad".

KL. 9:00
 • Budgetdebatt och budgetbeslut i riksdagen

 • Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Tisdag 24 november

KL. 13:00
 • Webbinarium: Ethical choices in a pandemic – a Swedish perspective

  WEBB. Nordic Committee on Bioethics  och Statens medicinsk-etiska råd arrangerar ett seminarium om etiska perspektiv på pandemin och hur dessa har diskuterats i de olika nordiska länderna. 

KL. 11:30
 • Webbföreläsning: Sekretess och tystnadsplikt i socialtjänsten

  WEBB. Akademikerförbundet SSR bjuder in till en föreläsning om hur personer inom Socialtjänsten bör tänka kring sekretess och tystnadsplikt.

KL. 11:00
 • Socialutskottet sammanträder

  Socialutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 11:00
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

  Socialförsäkringsutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 10:00
 • Webbutbildning: Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till en utbildning om hur man förbereder, genomför och vidmakthåller förbättringar inom vården. 

KL. 9:00
 • Konferens: Bipolär sjukdom

  STOCKHOLM. Teknologisk institut arrangerar en tvådagarskonferens med fokus på diagnostik, behandling och bemötande.

KL. 8:30
 • Webbinarium: Framtidssäkrad life science – lärdomar bortom Corona

  WEBB. Stockholms handelskammare arrangerar ett seminarium om vägen framåt för Life science som lösning på de medicinska utmaningarna.

 • INSTÄLLT. Swedish Global Health Conference 2020

  MALMÖ. Lunds universitet och Svenska läkaresällskapet bjuder in till en konferens om hur flera discipliner kan samarbeta för att förbättra den globala hälsan.

Måndag 23 november

KL. 12:50
 • Webbinarium: Vård till personer utan permanent uppehållstillstånd

  WEBB. Statens medicinsk-etiska råd arrangerar ett seminarium för att presentera sin rapport Vård till personer utan permanent uppehållstillstånd – Etiska aspekter på behandling som kräver eftervård.