Januari 2020

Torsdag 23 januari

KL. 12:00
 • Lena Hallengren (S) deltar i en interpellationsdebatt

  Socialminister Lena Hallengren (S) svarar på följande interpellation:

   

KL. 9:00
 • Socialförsäkringsutskottet sammanträder

KL. 9:00

Onsdag 22 januari

KL. 13:00
 • Seminarium: Barnkonventionen som lag

  Seminarium som sänds online om att Barnkonventionen blir lag från januari 2020. 

KL. 13:00
 • Seminarium: Antibiotikaresistens - den långsamma krisen

  Om antibiotikaresistens, hotet det utgör och antibiotikans framtid.

KL. 12:30
 • Konferens: Almedagen 2020

  Information och nätverkande inför årets Almedalsvecka.  

KL. 8:30
 • Konferens: Elevhälsan 2020

  Om aktuell forskning kring elevhälsan.

Tisdag 21 januari

KL. 13:00

Torsdag 16 januari

KL. 12:00
KL. 10:00
 • Seminarium: Skottland visar vägen för jämlik sjukvård

  Om vårdens organisering, framväxt och dess resultat.

KL. 10:00

Onsdag 15 januari

KL. 9:00
 • Partiledardebatt i riksdagen

  Årets första partiledardebatt i riksdagen

 • Utredning: Översyn av yrket personlig assistent, Dir. 2018:72

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om tillgång till uppgifter om expediering av läkemedel för djur

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 14 januari

KL. 13:00

Fredag 10 januari

KL. 23:00
 • Remiss: Bra måltider på sjukhus

  Sista datum att svara på remissen.

December 2019

Tisdag 31 december

 • Regeringsuppdrag: Inrätta ett nytt nationellt donationsfrämjande centrum

  Sista datum för Socialstyrelsen att slutredovisa uppdraget. 

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra förstudier om apoteksindikatorer och om en försöksverksamhet med en farmaceutisk tjänst på apotek

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utarbeta en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården

  Sista datum att redovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om nytta/riskbedömning vid ordination av läkemedel utanför godkänd indikation

  Sista datum att redovisa uppdraget.