Januari 2018

Onsdag 31. januari

 • SOU 2017:76 Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Februari 2018

Fredag 16. februari

 • Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 20. februari

 • Utredning: Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

  Sista datum för remissvar till Justitiedepartementet.

 • Remiss: Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

Onsdag 21. februari

 • Remiss: Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en balansakt

  Sista dag att svara på remissen.

Torsdag 22. februari

 • Remiss: Bastjänstgöring för läkare

  Sista svarsdag på remissen.

Mars 2018

Fredag 30. mars

 • Remiss: Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit (Ds 2018:2)

  Sista datum att svara på remissen.

Maj 2018

Onsdag 2. maj

 • Remiss: Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 2017:101)

  Sista datum att svara på remissen.