Mars 2020

Fredag 27 mars

 • Remiss: Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

April 2020

Torsdag 9 april

 • Remiss: Grundpension (SOU 2019:53)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 14 april

 • Remiss: Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32)

  Sista datum att svara på remissen.

Maj 2020

Måndag 18 maj

 • Remiss: Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.