September 2019

Fredag 20 september

 • Remiss: Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

  Sista datum att svara på remissen.

Onsdag 25 september

 • Remiss: Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

Oktober 2019

Torsdag 31 oktober

 • Remiss: Komplementär och alternativ medicin och vård - säkerhet, kunskap och dialog, ny lagstiftning (SOU 2019:15)

  Sista datum att svara på remissen.

November 2019

Tisdag 5 november

 • Remiss: Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:1)

  Sista datum att svara på remissen.

Tisdag 12 november

 • Remiss: Organbevarande behandling för donation (SOU 2019:26)

  Sista datum att svara på remissen.

Fredag 29 november

KL. 23:00
 • Remiss: Styrkraft i funktionshinderspolitiken, (SOU 2019:23)

  Sista datum att svara på remissen.