September 2019

Måndag 16 september

  • Remiss: Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5)

    Sista datum att svara på remissen.

Fredag 20 september

  • Remiss: Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

    Sista datum att svara på remissen.