Februari 2021

Måndag 1 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag om statistik på hjälpmedelsområdet

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Onsdag 3 februari

KL. 11:45
 • Webbföreläsning: Aspekter på rehabilitering efter covid-19 hos äldre

  WEBB. Karolinska institutet arrangerar en föreläsning med äldreomsorgsforskare från Italien, Belgien och Sverige får se sina bilder av rehabilitering efter covid-19 hos äldre.

KL. 14:00
 • Webbinarium: Economic responses and optimal restrictions to mitigate Covid-19

  WEBB. SNS bjuder in till ett seminarium om hur olika restriktioner tas emot beroende på vårdsystem, befolkningens beteende och demografin. Vilken policy passar vilka länder?

Torsdag 4 februari

 • Webbkonferens: Folkhälsa 2021

  WEBB. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Gymnastik- och idrottshögskolan arrangerar en konferens om folkhälsa.

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Preventionsdagen 2021

  WEBB. Svenska läkaresällskapet arrangerar årets preventionsdag på temat "Effekter på folkhälsan under och efter Covid-19 – utmaningar och möjligheter".

KL. 10:00
 • Webbkonferens: Konkreta insatser som främjar ungas hälsa

  WEBB. Svenska Läkarsällskapet, Svenska Skolläkarföreningen och GIH arrangerar en konferens om hur man kan arbeta för att främja barns och ungas psykiska och fysiska hälsa. 

KL. 13:30
 • Webbföreläsning: Alkohol och coronapandemin

  WEBB. Länsstyrelsen i Västra Götaland med fler bjuder in till en föreläsning om alkoholens och coronapandemins påverkan på individ och samhälle. 

Fredag 5 februari

KL. 9:00
 • Webbinarium: Vad behöver göras åt välfärdens ekonomi?

  WEBB. Kommuninvest arrangerar ett seminarium om välfärdens påfrestningar och hur ekonomisk hållbarhet kan uppnås på lokal och regional nivå.

KL. 12:00
 • Webbföreläsning: A trade-off between antibiotic resistance and cost

  WEBB. Uppsala Antibiotic Center bjuder in till en föreläsning om antibiotikaresistens. Vilka beslut står patienter och vården inför?

Onsdag 10 februari

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Forskning i socialtjänsten

  WEBB. Malmö universitet arrangerar en konferens för att presentera aktuell forskning inom frågor som rör socialtjänsten. 

KL. 10:00
 • Webbinarium: Välfärdsteknik inom äldreomsorgen

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium om hur kommuner som lyckats med införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen gjort för att nå dit.

Torsdag 11 februari

KL. 9:00
 • Webbkonferens: nationellt vård- och insatsprogram för adhd

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar en konferens för att lansera sitt nya nationella insatsprogram för adhd. Fokus är hur man kan öka användningen av kunskapsbaserade vård- och stödinsatser i mötet mellan personal och patient.

Fredag 12 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till MSB att analysera och lämna förslag på hur det samlade behovet av ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 16 februari

KL. 13:00
 • Webbinarium: Privatisering av välfärdstjänster

  WEBB. Institutet för näringslivsforskning arrangerar ett seminarium om boken Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, om privatiseringen av svensk välfärd. 

Onsdag 17 februari

KL. 10:00
 • Webbinarium: Samsjuklighet och komplexa behov inom socialpsykiatrin – hur ger vi det bästa stödet?

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium om olika perspektiv på det aktuella kunskapsläget kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samsjuklighet.

Onsdag 24 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stärka förutsättningarna för stategisk ledarskapsutveckling inom kommunalt finansierad vård och omsorg

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Fredag 26 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att identifiera och utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med anledning av utbrottet av covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Söndag 28 februari

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag avseende statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning

  Sista datum att slutredovisa uppdraget.

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att på nationell nivå säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Mars 2021

Måndag 1 mars

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag till Myndigheten för tillgängliga medier att göra en översyn av taltidningsverksamheten

  Sista datum att redovisa uppdraget.