Heike Erkers: Winbergs utredning missar avgörande fråga

SOCIALTJÄNSTEN. Ordningen där politikerna i socialnämnden fattar avgörande beslut på individnivå är en unken rest från den gamla fattigvården. Det anser Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers som uppmanar regeringen att våga ta tag i frågan när socialtjänstlagen nu ses över. 

Översynen av socialtjänstlagen pågår som bäst. Utredaren Margareta Winberg ska lämna över sina förslag till regeringen i juni nästa år. Men Akademikerförbundet SSR har fått signaler om att en, för förbundet, mycket viktig fråga har skjutits helt åt sidan i utredningsarbetet – den om att ge professionen mandat att fatta de individbeslut som i dag ligger på socialnämndens politiker.

– Vi är inte trygga med att frågan omhändertas på rätt sätt i utredningen. Som vi har förstått det har frågan lagts vid sidan av, säger Heike Erkers till Altinget.

Uppmanar regeringen att agera 

I utredningens direktiv finns skrivningar om att föreslå åtgärder som tydliggör professionens uppdrag och "säkerställer en evidens- och kunskapsbaserad socialtjänst i hela kedjan". Men direktiv kan tolkas på olika sätt, konstaterar Heike Erkers.

– Om det inte är så att utredningen tar hand om frågan och tar den på allvar, så måste regeringen plocka ut den lägga den i en egen utredning, säger hon.

Tas det inte om hand nu i samband med översynen av socialtjänstlagen, så ser Akademikerförbundet SSR en risk att det kommer dröja innan det blir aktuellt igen. Dessutom är en ändring av beslutsordningen en förutsättning om socialtjänsten ska kunna vara evidens- och kunskapsbaserad, enligt förbundet som har uppvaktat socialminister Lena Hallengren (S).

– Det är så otidsenligt att för de allra mest skyddsvärda i samhället, barnen, ska det värsta som kan hända i deras liv avgöras av en fritidspolitiker på kommunalnivå. Hela deras liv ska dras upp för fritidspolitiker i socialnämnden, säger Heike Erkers och fortsätter:

– Så är det inte i skolan, så är det inte i sjukvården, så är det bara i socialtjänsten. Det är en kvarleva från den gamla fattigvården. Vad är det som gör att man måste ha insyn i just det här som politiker?

Winberg: Vi hinner inte

Regeringens utredare Margareta Winberg bekräftar Akademikerförbundet SSR:s farhåga att det är en fråga som utredningen inte kommer att se över.

– Vi har inte det som ett tydligt krav i våra direktiv. Den här utredningen är väldigt stor, börjar man ta i den här frågan också skulle det innebära mycket arbete. Det hinner vi inte helt enkelt, vi har så mycket kvar att göra, säger hon till Altinget.

En utredare kan ta upp saker som inte är helt uttalade i direktiven från regeringen, men det kräver att det finns tid och resurser.

– Vill regeringen ändra den här ordningen, då får de tillsätta en egen utredning som ser över det, säger Margareta Winberg.

Beslutskedja: Översyn av socialtjänstlagen

7/4
2017
7/4
2017
24/11
2017
24/4
2018
26/4
2018
9/8
2018
25/9
2019
11/8
2020
26/8
2020
26/8
2020
27/8
2020

Forrige artikel Nationellt råd ska lösa kompetensbrist inom vården Nationellt råd ska lösa kompetensbrist inom vården Næste artikel Strandhäll blir riksdagsledamot Strandhäll blir riksdagsledamot
Hon skriver om mat, män och cancer

Hon skriver om mat, män och cancer

UTMÄRKELSE. Anna Benson kokböcker om mäns relation till mat och cancer har skrivits till förmån för Prostatacancerförbundet och ställs ut på Nobelmuseet i Karlskoga.