Wikström: "Många rör sig alldeles för lite"

FOLKHÄLSA. Svenskar ska äta bättre och röra på sig mer, anser folkhälsominister Gabriel Wikström (S). Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram förslag som kan leda till minskade hälsoklyftor.

– Vi vet att alldeles för många rör sig alldeles för lite. Vi vet också att särskilt unga har svårt att få i sig tillräckligt hälsosam mat, kommenterar folkhälsominister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har därför fått i uppdrag att ta fram förslag på hur hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet kan förbättras. Det kan komma att handla om både lagändringar och nya riktlinjer. Regeringen ser gärna att livsmedelsföretagen på frivillig basis minskar mängden socker och salt i maten, en möjlighet som också ska undersökas inom uppdraget.

För att genomföra uppdraget kommer myndigheterna att dela på 4,4 miljoner. Resultatet ska presenteras i april nästa år.

Login