Westerholm: "Fördomar leder till ofrihet och ohälsa"

DEBATT. Många hbtq-personer utsätts för våld, diskriminering och fördomar, vilket leder till ofrihet och ohälsa. Liberalernas mål är enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtq-person, skriver Liberalernas Barbro Westerholm.

Barbro Westerholm (L)
riksdagsledamot för Liberalerna
 

Alla människor ska ha samma rättigheter oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Hbtq-frågor ligger mig fortfarande varmt om hjärtat och kampen fortsätter. Sverige har kommit en bra bit på vägen.

Förtryck och fördomar

När jag började arbeta med dessa frågor ansågs homosexualitet vara en sjukdom. Idag kan par av samma kön ingå äktenskap, har lagligt stöd för att adoptera barn samt rätt att få tillgång till assisterad befruktning. Hbtq-personer omfattas av ett brett lagskydd mot diskriminering och hatbrott, och kravet på sterilisering i samband med ändrad juridisk könstillhörighet har avskaffats.

Trots framstegen finns det mycket kvar att göra. För många hbtq-personer känns det omöjligt att leva ett öppet liv. Många utsätts för våld, diskriminering, fördomar och andra kränkningar. Förtryck och fördomar leder till ofrihet och ohälsa. Hbtq-personer som grupp har en sämre psykisk hälsa än befolkningen i stort.

Hbtq-certifieringar

Det borde vara självklart att alla människor ska bli bemötta med jämlika villkor i skola, sjukvård, socialtjänst, fritidsverksamheter, äldreomsorg och alla andra verksamheter. Hbtq-personer ska känna sig trygga i mötet med det offentliga. Men så är inte fallet.

Det krävs bland annat ett kompetenslyft avseende hbtq-frågor i offentlig verksamhet. RFSL:s initiativ till hbtq-certifieringar av olika verksamheter och olika utbildningar är ett bra exempel, men även andra former av utbildningssatsningar och kompetenshöjande åtgärder behövs.

Höja kunskapen 

En del verksamhetsspecifika åtgärder kan nämnas. På skolområdet måste sexualundervisningen tydligare innefatta frågor om sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Blivande lärare ska få möjligheten att få fördjupad kunskap i dessa frågor.

Hälso- och sjukvården måste beakta hbtq-frågorna i sitt arbete, inte minst för att få bukt på den psykiska ohälsan. De måste vidare arbeta för preventiva riktade insatser för hbtq-personer, och att höja kunskapen om gruppens villkor och levnadsförhållanden. Detta i syfte att minska skillnader i ohälsa mellan hbtq-personer och övriga. Slutligen välkomnar jag förekomsten av äldreboenden med hbtq-profil.

Öka friheten

Jag och Liberalerna anser att lagarna om könstillhörighet måste moderniseras för att öka friheten för unga transpersoner. Åldersgränsen för att ändra juridiskt kön bör sänkas till 15 års ålder. Införandet av en könsneutral föräldraskapspresumtion bör ses över och altruistiskt värdmoderskap ska möjliggöras om både barnet och kvinnan som föder barnet har ett starkt rättsligt skydd.

Mänskliga rättigheter 

Den svenska skärpningen av asylrätten gör det svårare för hbtq-personer att stanna kvar i Sverige, även om de i hemlandet riskerar allvarlig förföljelse. På det internationella planet ser vi nämligen länder som anser att samkönad kärlek är ett brott och länder som genom nationell lagstiftning allvarligt inskränker hbtq-personers rättigheter. Därför är både nationella och internationella åtgärder viktiga.

För Sveriges internationella arbete är det viktigt att arbetet för hbtq-personers rättigheter är en integrerad del av det internationella arbetet för de mänskliga rättigheterna i stort. Jag skulle vilja att hbtq-frågor betraktas som en prioriterad del av demokratibiståndet och att det svenska stödet stegvis trappas upp för dessa frågor.

Sätta ner foten

EU-samarbetet har förstärkt hbtq-rättigheter, men trots det stödjer EU:s lagar fortfarande inte den samkönade familjen fullt ut. Detta måste förändras. EU måste få bättre möjligheter att sätta ner foten mot medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter. De europeiska lagarna mot diskriminering måste omfatta alla hbtq-personer.

Liberalernas mål är enkelt: Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtq-person.

Forrige artikel Astma- och allergiförbundet: Krisen inom allergivården är katastrofal Astma- och allergiförbundet: Krisen inom allergivården är katastrofal Næste artikel FUB: FUB: "Försäkringskassan ändrar kriterier för att snygga till siffrorna"
 • Rapportera

  Gunnar Boxström

  Vuxen att ta ansvar för sitt liv när man är 15?

  En intressant tanke.
  Som 15-åring anser Westerholm att man är vuxen att fatta livsförändrande beslut.
  Så om vi drar vidare på den tanken, borde inte barn som begår brott då dömas som vuxna?
  Är de mogna att ta vuxna beslut om sin sexualitet så att de ska kunna ändra sitt kön, låt vara juridiskt, så är de väl mogna nog att inse konsekvenserna av att begå brott?
  Eller att ansluta sig till en terroristorganisation...
  Westerholm vill att Sverige ska bli det bästa landet i världen att växa upp i som HBTQ-person.
  Men i konsekvensens namn borde Sverige då också bli ett av de hårdföraste länderna att växa upp om man bryter mot lagen eller uppför sig illa i skolan?
  En 15-åring som kränker sin lärare bör kunna dömas till fängelse - precis som man kan döma en vuxen.
  Ska man anses vuxen att ta ansvar för sin sexualitet när man är 15 år, då ska man också anses vuxen att ta ansvar för sin brottslighet vid 15.

  Jag undrar om detta var helt genomtänkt?

 • Rapportera

  Anette

  ang livsförändrande beslut när man är 15 år

  Det är ju inte så att det är en "nyck" eller "fluga" som gör att man vill byta kön. Utan det är ju för att man är den man är och att man lever i fel kropp. Det handlar ju inte om en ÄNDRING AV KÖN det handlar om en KORRIGERING av kön. Och att man inte skulle vara mogen nog att avgöra det. Man vet mycket väl vid det laget vem man är, hur man mår och varför man mår så dåligt som man gör.
  Varför jämföra det med att då kan man minsann vara vuxen noga att straffas för brott osv. Då förstår man inte eller vill inte förstå problematiken och påfrestningen för de här individerna överhuvudtaget.

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

TRYGGHET. Arbetsmiljöverket ska skärpa tillsynen på arbetsplatser där personalen riskerar att smittas av covid-19. OFR vill att arbetsskadeförsäkringen ska ändras och ge 100 procent ersättning till de som smittas i tjänst. Positivt, tycker Tandläkarförbundet.