Vidarkliniken får fem års frist

LÄKEMEDEL. Det blir ingen särreglering för antroposofiska läkemedel, har regeringen beslutat. Men Vidarkliniken får särskilda villkor under en femårig omställningsperiod.

Samma dag som Vidarklinikens tillfälliga tillstånd löpte ut, den 30 juni, kom till slut regeringens ställningstagande i den kontroversiella frågan om vilken status antroposofiska preparat ska ha i läkemedelslagen.

Det kommer inte att införas någon särreglering för antroposofiska läkemedel, utan regeringen kommer att ta fram ett lagförslag som innebär att den möjlighet att bevilja särskilda försäljningstillstånd för antroposofiska medel stryks ur läkemedelslagen från den 1 juli 2018.

Men Vidarkliniken ska ges en chans att ställa om genom att det tillfälliga tillståndet förlängs en sista gång med två år. Dessutom kommer regeringen lämna förslag till en övergångsreglering, som innebär att Vidarkliniken får totalt fem år på sig att sammanställa underlag för ansökningar till Läkemedelsverket om att få sina preparat godkända enligt läkemedelslagen.

Login