Debatt

Vi är ojämlika inför döden – var du bor påverkar vården i livets slutskede

Det finns stora regionala skillnader i den palliativa vården. Patienter som exempelvis drabbats av svår cancersjukdom hänvisas allt för ofta till vårdinstanser långt från hemmet eller till akuten. Det skriver Barbro Sjölander, ordförande för Nätverket mot gynekologisk cancer.

”Patienter som får en god palliativ vård behöver inte heller uppsöka sjukhus i samma utsträckning som patienter som vårdas på annat sätt”, skriver debattören.
”Patienter som får en god palliativ vård behöver inte heller uppsöka sjukhus i samma utsträckning som patienter som vårdas på annat sätt”, skriver debattören.Foto: Isabell Höjman/TT
Barbro Sjölander
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Palliativ vård innebär en aktiv vård med helhetssyn när sjukdom eller ålder gör att livet går mot sitt slut. Omkring 900 00 personer avlider varje år i Sverige, och runt 73 000 av dessa behöver palliativ vård i någon form. Cancersjukdomar är den största diagnosgruppen, men oavsett sjukdom kan patientens situation i livets slutskede se mycket olika ut.

Trots att såväl politiker som vårdgivare är eniga om vikten av god palliativ vård är resurserna mycket ojämnt fördelade över landet. Det finns även oacceptabla skillnader mellan olika regioner, vårdformer och diagnosgrupper.

Dyster prognos

Äggstockscancer är den gynekologiska cancerdiagnos som har dystrast prognos, och omkring 50 procent av de drabbade avlider inom fem år.

Vi i Nätverket mot gynekologisk cancer vet hur viktig den palliativa vården är för både patienter och anhöriga. När det gäller de gynekologiska cancersjukdomarna skiljer sig både prognos och överlevnad betydligt.

Äggstockscancer är den gynekologiska cancerdiagnos som har dystrast prognos, och omkring 50 procent av de drabbade avlider inom fem år. Många av de kvinnor som insjuknar i äggstockscancer kommer att behöva palliativ vård.

Socialstyrelsen har utlyst att palliativ vård är ett specialistområde som spänner över många olika diagnoser och vårdformer, och där syftet är att möta behov såväl hos den enskilda människan som hos närstående. Det låter bra men mot bakgrund av den utveckling vi ser i flera regioner idag, inte minst i Region Norr, anser vi att det är nödvändigt för ansvariga politiker och vårdgivare att uppdatera sina kunskaper om palliativ vård.

Avancerad sjukvård i hemmet

Många regioner erbjuder väl fungerande och individanpassad palliativ vård i hemmet, genom avancerad sjukvård i hemmet (ASiH-team) med god kunskap och erfarenhet av palliativ vård. Patienterna i dessa regioner upplever större trygghet, mår bättre och lever längre när de får rätt behandling för sina symtom tillsammans med stöd av erfarna vårdteam. Patienter som får en god palliativ vård behöver inte heller uppsöka sjukhus i samma utsträckning som patienter som vårdas på annat sätt.

Stora regionala skillnader

Upparbetade vårdrelationer och det viktiga närståendeperspektivet riskerar att tappas bort.

Dessvärre ser det inte lika bra ut i alla delar av landet. Det finns stora skillnader mellan stad och land. I Region Norr måste många svårt sjuka transporteras långa sträckor för sjukvård.

Ofta hänvisas döende patienter till vård långt ifrån sin hemort och sina närstående. I sitt redan utsatta läge behöver patienten möta ny vårdpersonal utan kunskap om deras specifika situation. Upparbetade vårdrelationer och det viktiga närståendeperspektivet riskerar att tappas bort.

Vård begränsad till kontorstider

I andra regioner har man beslutat att lägga ner ASiH-teamen och i stället införa palliativa konsultteam under kontorstid, där patienten under övrig tid vårdas av den ordinarie hemsjukvården. Detta har lett till att cancerpatienter i livets slutskede hänvisas till akuten för sjukvård. Förutom att orsaka ett stort tryck på den övriga vården, skapar det här även otrygghet och oro för svårt sjuka människor och deras närstående.

Vi anser att specialiserad palliativ vård i hemmet, tillgång till palliativ konsultation tillsammans med specialiserad palliativ vård på sjukhus eller hospice, är tre grundläggande vårdformer som måste finnas samtidigt för att vi ska kunna erbjuda våra svårast sjuka en jämlik och värdig palliativ vård.

Det här vill Nätverket mot gynekologisk cancer
  • Vi vill se en jämlik och värdig palliativ vård i hela landet.
  • Palliativ vård ska behandlas som det specialistområde det är, och kan inte ersättas med breddsjukvård.
  • Viktiga perspektiv som livskvalitet, relationer och närståendes behov måste finnas med i den palliativa vården.
  • Alla svårt sjuka patienter ska ha rätt till såväl specialiserad palliativ konsultation, som hemsjukvård och slutenvård (hospice). Det ena kan inte utesluta det andra.

Nämnda personer

Barbro Sjölander

Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer
Studier i statistik (Stockholms uni., 1970)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget