Västernorrland tvekar om vinstbegränsning

VINSTER. Landstinget Västernorrlands försök att komma före regeringen och utredaren Ilmar Reepalu med vinstbegränsning i välfärden tycks ha tappat farten. Men landstingsstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) har ännu inte gett upp hoppet om ett beslut före sommaren.

Den rödgröna majoriteten i Västernorrlands landsting avsåg inte att invänta Välfärdsutredningens resultat i november 2016 om vinstbegränsningar i välfärden. Landstinget i norr valde i stället att spänna bågen och sikta mot att införa vinstbegränsningar i primärvården redan år 2016 – en ambition som gav eko även i medier utanför landets gränser.

Men sedan dess har planerna flyttats framåt i tiden. Enligt landstingsstyrelsens rent formella beslut ska landstingsförvaltningen utreda frågan och presentera ett förslag som landstingsfullmäktige kan ta ställning till i juni, för att ingå i regelboken för Vårdval Västernorrland inför år 2017.

Det är däremot oklart hur många som anser att det är en realistisk tidsplan, eller ens ett uppdrag som gäller. Linnea Stenklyft (S), vice ordförande i landstingsstyrelsen och ordförande i vårdsvalsutskottet, säger att hon inte tror att det blir något beslut i juni.

Login