Valdieringsprov för läkare sjösätts

SNABBSPÅR. Socialstyrelsen ger Umeå universitet i uppdrag att ansvara för kunskapsproven för läkare som utbildas utanför Europa och som vill få svensk legitimation.

Det blir Umeå universitet som får det nationella ansvaret för de kunskapsprov som ska validera utländska läkares kompetens. Tanken med kunskapsproven är att läkare som utbildas utanför EU snabbare ska komma ut i arbete. Uppdraget till Umeå Universitet är en viktig pusselbit i Socialstyrelsens arbete att snabba på valideringen. Proven kombineras också med en kortare praktik.

Samtidigt finns det fortfarande en del arbete som ännu inte har kommit på plats. Det gäller exempelvis vilka övergångsbestämmelser som ska gälla för läkare som är inne i dagens system och hur praktiken ska utformas. Erik Magnusson, som är biträdande avdelningschef på Socialstyrelsen, hoppas att det arbetet ska vara klart under de närmsta veckorna. Från och med oktober i år räknar Socialstyrelsen med att kunskapsproven är igång.

Forrige artikel Undersköterskor får högre lön Næste artikel Folkhälsomyndigheten uppdaterar hiv-strategi
Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

Hallengren grillas i riksdagen om smitta i äldreomsorgen

CORONA. I en extradebatt pressade riksdagspartierna socialminister Lena Hallengren (S) om varför äldreomsorgen inte skyddats bättre mot covid-19. Professor Jonas Hinnfors ser två troliga scenarier för hur coronakommissionen kan driva ansvarsutkrävandet.