Vagt svar från Hallengren om anhörigstrategin

ANHÖRIGA. Regeringen har utlovat en nationell anhörigstrategi, men fått kritik för att avgränsa den till gruppen äldre. Socialminister Lena Hallengren (S) ger inget tydligt svar på om strategin kommer att breddas.

Riksdagsledamot Marléne Lund Kopparklint (M) vill veta hur socialminister Lena Hallengren definierar begreppet "anhörig". Detta med anledning av att regeringen utlovat en nationell anhörigstrategi, men gett Socialstyrelsen ett uppdrag att ta fram ett underlag till en strategi som endast omfattar anhöriga till äldre.

Men Lena Hallengren ger inget rakt svar på om den utlovade strategin endast kommer omfatta äldre, eller om det väntar nya uppdrag för att ta fram underlag för andra anhöriggrupper. I det skriftliga svaret skriver Hallengren:

"Som angavs i budgetpropositionen avser regeringen att påbörja arbetet med att ta fram en nationell anhörigstrategi. Ett första steg togs den 10 oktober 2019 genom att regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer."

Login