Vårdsatsningar bekymrar Alliansen

VÅRBUDGET. Som väntat får förlossningsvård och äldreomsorg ökade anslag i vårens budget. Men satsningarna finansieras bland annat genom minskade anslag till andra delar inom vård och omsorg.

– Regeringens mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna under en generation. I vårbudgeten finns flera viktiga satsningar för att nå dit. En pusselbit är investeringar i förlossningsvården och kvinnors hälsa för en mer jämlik vård över hela landet, kommenterade sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Redan i slutet av mars meddelade regeringen att förlossningsvården får ett ökat anslag på 200 miljoner kronor under återstående delen av året. Fram till 2018 ska anslaget ligga på 400 miljoner kronor per år. Detta föreslogs redan i höstens budget, men genomfördes aldrig eftersom det var Alliansens budget som vann i riksdagen.

Nu anser regeringen att det är bråttom, eftersom efterfrågan på barnmorskor är mycket stor, och tillgången varierar stort över landet. Men bemanningen är inte det enda viktiga menar Barbro Westerholm, Folkpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor och ledamot i socialutskottet.

Login