Debatt

Vårdföretagarna: Bedrägligt att några extra miljarder får allt politiskt fokus

DEBATT. När alla springer åt samma håll och försöker övertrumfa varandra med svar på frågan om hur mycket ytterligare pengar välfärden behöver, då glöms behovet av effektivisering bort, skriver Sabina Joyau från Vårdföretagarna.

"För att kunna lösa vården och omsorgens utmaningar måste man våga vända på alla stenar, och i grunden ifrågasätta organisation och arbetssätt."
"För att kunna lösa vården och omsorgens utmaningar måste man våga vända på alla stenar, och i grunden ifrågasätta organisation och arbetssätt."Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Sabina Joyau
Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna


7,5 eller 5 miljarder ytterligare till välfärden? Det är positivt att politiken helhjärtat tagit sig an de viktiga välfärdsfrågorna och underskotten i Sveriges kommuner och regioner. Vårdköerna är för långa, tillgängligheten i primärvården är för låg, det saknas äldreboendeplatser och för få väljer i dag ett omsorgsyrke. Detta samtidigt som behovet av vård och omsorg ökar i takt med att vi lever allt längre. 

Alla springer åt samma håll

Att politiken ser behovet av ytterligare resurser bör applåderas. Från Vårdföretagarnas medlemmar, som utgör en stor del av välfärdens vardag i såväl kommuner som regioner, hör vi återkommande om problemet att ersättningen i löpande avtal inte i tillräcklig utsträckning räknas upp i takt med allmänna kostnadsökningar eller kollektivavtalade löneökningar.

Så visst är ökade resurser välkommet. Men när nu alla – politiker, journalister och opinionsbildare – springer åt samma håll och försöker övertrumfa varandra med svar på frågan om hur mycket ytterligare pengar välfärden behöver – då glöms strukturfrågorna och behovet av effektivisering och nya arbetssätt helt bort.

Hur ska de extra välfärdsmiljarderna bli långsiktiga och säkra en hållbar kvalitet i vården och omsorgen?

Inte anmärkningsvärt 

Fem eller sju miljarder låter mycket, men relativt sett till välfärdens totalkostnad i Sverige är summan inte anmärkningsvärt hög. 

Sabina Joyau , Näringspolitisk chef, Vårdföretagarna

Därför är det politiska och mediala fokuset på ett tillfälligt tillskott av några extra miljarder till välfärden så bedrägligt.

Fem eller sju miljarder låter mycket, men relativt sett till välfärdens totalkostnad i Sverige är summan inte anmärkningsvärt hög. Dessutom är det ett årligen återkommande problem för kommuner och regioner att administrera och dra nytta av tillfälliga statliga tillskott. Risken är att den långsiktigt nödvändiga översynen av befintliga strukturer och arbetssätt blir lidande.

Missbrukat begrepp

Därmed inte sagt att det är fel att skjuta till ytterligare resurser. Men vi måste också sätta fokus på de långsiktiga utmaningarna. Risken finns att diskussionen om hur vi ska använda de gemensamma resurserna inom vård och omsorg ytterligare försenas av tillfälliga tillskott.

Vi ser nu hur det sker nedskärningar i landets kommuner – ibland förefaller de närmast vara valda på måfå av politiker som inte får budgeten att gå ihop. ”Effektivisering”, att göra saker smartare för mindre resurser, är tyvärr ett begrepp som ibland missbrukas som en omskrivning för att göra samma saker som tidigare men med färre händer eller mindre pengar. 

"Det är synd"

Vi vet att pressade medieredaktioner hellre rapporterar om tydliga och enkla konflikter – om det politiska "spelet" och miljarder – än om svårskildrade gråskalor mellan mer eller mindre effektiva sätt att organisera och bedriva vård och omsorg. Det är synd.

Otillräcklig åtgärd

För att långsiktigt vinna förtroende måste beslutsfattare nu våga ta tag i de stora frågorna. För en tid sedan tillsatte regeringen en Välfärdskommission. Där sitter ministrar tillsammans med de stora fackliga organisationerna samt Sveriges kommuner och regioner (SKR) i syfte att ta fram konkreta åtgärder som stärker förmågan att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Det räcker inte.

En naturlig del

Från Vårdföretagarnas sida har vi flera gånger begärt att också privat vård och omsorg ska vara representerad i kommissionen. Nästan hälften av alla patientbesök på vårdcentraler i dag sker hos en privat vårdgivare.

Privat vård och omsorg är en naturlig del av den svenska vården och omsorgens vardag. Och därmed också en del av lösningen på utmaningarna. Om vi fortsätter göra saker på samma sätt som förut kommer vi aldrig nå nya resultat eller få välfärdsmiljarderna att räcka till.

En nyckelroll

För att kunna lösa vården och omsorgens utmaningar måste man våga vända på alla stenar, och i grunden ifrågasätta organisation och arbetssätt. Och välkomna alla parter till diskussionsbordet.

Nu är politiken överens om att välfärden behöver extra miljarder. Gott så. Gå nu raskt vidare till de verkliga knäckfrågorna för den svenska välfärden där vårdföretagen har en nyckelroll i utvecklingen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00