Vårddebatternas tio-i-topp-lista år 2017

TIO-I-TOPP. Två artiklar om narkotikapolitik av sociologiprofessor Ted Goldberg toppar listan över de mest lästa debattartiklarna på Altinget Vård&Hälsa under år 2017. Se hela tio-i-topp-listan.

1. Ted Goldberg: "Vi måste lära oss att leva med narkotikan"

Trots decennier av förbudspolitik så är tillgången till narkotika fortsatt hög och ger inga tecken på att minska. Alla typer av narkotikapolitik har sina baksidor, och för att skadeverkningarna av narkotikan ska kunna minimeras måste vi prova oss fram, skriver Ted Goldberg, professor i sociologi.

2. Ted Goldberg: "Forska fram en ny narkotikapolitik"

Tiden är mogen att lämna den verklighetsfrämmande "visionen" om ett narkotikafritt samhälle bakom oss. Istället bör vi anamma ett vetenskapligt förhållningssätt där narkotikapolitiska åtgärder prövas och noga utvärderas, skriver Ted Goldberg, professor i sociologi.

3. 19 organisationer: "Sverige är inte bäst i klassen"

Ansvariga ministrarna Ardalan Shekarabi och Isabella Lövin måste höja ambitionsnivån i arbetet med Agenda 2030. Tio länder i Europa har redan tagit fram nationella strategier eller handlingsplaner, medan Sverige står utan, skriver Läkarmissionen, RFSU och ytterligare 17 organisationer.

4. Karin Rågsjö (V): "Barn och unga kan drabbas hårt av Socialstyrelsens förslag"

Vad tänker sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) göra för att minska användningen av psykofarmaka bland barn och unga? Det undrar Vänsterpartiets Karin Rågsjö med anledning av det kritiserade förslaget från Socialstyrelsen som innebär en slagsida åt läkemedelsbehandling vid ångest och depression.

5. RNS: Inte seriöst att koppla dödstalen till den restriktiva politiken

Den svenska restriktiva narkotikapolitiken har urholkats, samtidigt har dödstalen stigit kraftigt. Det skriver Per Johansson från Riksförbundet narkotikafritt samhälle i en replik till professor Ted Goldberg.

6. Maskrosbarn: "Placerade barn behöver mer stöd"

Barn som placeras i familjehem eller på institution behöver en utomstående vuxen att prata med och få stöd av – en egen coach. Det skriver Sandra Seropian och Annika Marking från barnrättsorganisationen Maskrosbarn.

7. Anna Rask-Andersen: "De billiga kontorslandskapen kommer stå oss dyrt"

De öppna kontorslandskapen ökar inte bara risken för sjukskrivning, utan skapar också sekretessproblem inom sjukvården och för myndigheter. Det skriver Anna Rask-Andersen, överläkare vid Akademiska sjukhuset och ordförande för Sjukhusläkarna i Uppsala län.

8. Fem organisationer: "Akut läge på Venhälsan kräver egen budget"

Antalet sexuellt överförbara infektioner skenar bland transpersoner och män som har sex med män – samtidigt tvingas Venhälsan på Södersjukshuset att dra ner på sina öppettider. Politikerna måste nu ta sitt ansvar och höja verksamhetens anslag, skriver sju företrädare för Positihiva gruppen, Noaks ark, RFSL, RFSU och Hiv-Sverige.

9. RFSL: "Majoritet av landstingen glömmer hbtq-gruppen"

Mer än hälften av landstingens och regionernas handlingsplaner saknar helt insatser för att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa – trots att det är en utsatt grupp med höga ohälsotal. Det skriver Carolina Orre och Deidre Palacios, RFSL.

10. Benjamin Dousa, MUF: "Samhället måste ta ett större ansvar för ungas psykiska ohälsa"

År 2030 kommer psykisk ohälsa att vara den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Därför måste samhället – och alla politiska ungdomsförbund – ta ett större ansvar för framtiden, skriver Mufs förbundsordförade Benjamin Dousa.

Forrige artikel Stiernstedt ska säkra att vårdens pengar går till vård Næste artikel Räddningstjänst ska få ingripa vid överdos