Vårdanalys varnar för att ändra vårdgarantin

KORTNYTT. Utredaren Anna Nergårdh vill skärpa och ändra reglerna för vårdgarantin. Men Myndigheten för vård- och omsorgsanalys höjer flera varnande fingrar.

Utredaren Anna Nergårdh har lämnat ett förslag till regeringen om att ändra reglerna för vårdgarantin. Tidsgränsen ska skärpas och garantin ska göras professionsneutral, det måste alltså inte vara just en läkare som gör den medicinska bedömningen.

Men Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ser flera problem med utredarens förslag. I sitt remissyttrande till socialdepartementet sammanfattar myndigheten sitt yttrande i fyra punkter:

LÄS OCKSÅ: C: Ändrad vårdgaranti kan bli hinder för läkarkontakt

Login