V: Ojämlikheten inom vården är inte acceptabel

DEBATT. Vi kan applådera från balkongerna åt de fantastiska individerna inom vården, men det behövs en uppgradering av den offentliga vården. Det har Vänsterpartiet motionerat och debatterat om länge, skriver riksdagsledamoten Karin Rågsjö (V).

Karin Rågsjö (V)
Riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson
 

Plötsligt ropar alla på sjukvården. Plötsligt är välfärden viktigare än marknaden. Plötsligt inser nästan alla att det är den offentliga sjukvården som kommer att jobba i första linjen under covid-19. Det är dem som bär ansvaret på sina axlar. Det är inte de stora privata vårdbolagen eller försäkringsbolagen som säljer privata vårdförsäkringar som kommer att se till att mamma, pappa eller äldre släktingar, barnen eller du får den vård som gör att ni överlever.

Det är den vård som vi äger tillsammans som kommer göra det. Vi kan applådera från balkongerna åt dessa fantastiska individer inom vården, men det behövs en uppgradering av den offentliga vården. Det har Vänsterpartiet motionerat och debatterat om länge.

Inte acceptabelt

För Vänsterpartiet är frågan om jämlik hälsa och vård överordnad. Den ojämlikhet som finns i vården i dag är inte acceptabel. Det finns både regionala skillnader, socioekonomiska och köns- och åldersmässiga skillnader som är helt omotiverade. Vi ska ha en robust hälso- och sjukvård.

Sverige har minst antal vårdplatser inom EU med 2,2 vårdplatser per 1000 invånare (2017). Därför uppstår det långa vårdköer. Orsaken är personalbrist.

I Europa är det bara Portugal som har färre intensivvårdsplatser än Sverige. Det är statens ansvar att ha höjd på resurserna. Då behövs resurser till personalsatsningar.

Måste stå rustad

I krislägen som nu ska staten ta hela ansvaret och ha en nationell styrning, där nationella myndigheter och regering tar ett större nationellt grepp, precis som det görs just nu. Vården måste stå rustad vid ett större utbrott av till exempelvis smittsamma sjukdomar och större nationella olyckor. Det måste finnas luft i systemen. Det gör det inte nu.

Högaktuellt intresse

Det behövs även nationella lagar av bland annat medicinsk materiel och mediciner för krislägen. Även nationell produktion. Det går inte att förlita sig på marknaden i kristider eller att 21 regioner själva ska klara krisen. Det är synd att samtliga partier sa nej till det utskottsinitiativ som jag presenterade i november 2019 i socialutskottet: 

  • Att tillse att det finns en nationell beredskapsplan för viktiga medicinska produkter och att produkterna finns tillgängliga både nationellt samt i regionerna.

  • Att se över förutsättningarna för ett statligt ägt bolag med inriktning på medicinska produkter.

För fyra månader sedan var intresset minimalistiskt. I dag är det högaktuellt. De partier som var minst intresserade påtalar nu statens ansvar.

Det mest värdefulla

Frågor vi kommer driva efter covid-19 är till exempelvis: en utbildningssatsning för säkrad personalförsörjning som kombinerar betalt arbete i välfärden med utbildning. Satsningen finansieras helt med statliga medel och omfattar en tioårsperiod och uppgår till en total kostnad om 50 miljarder kronor. Satsningen räcker till exempelvis till att utbilda minst 15 000 undersköterskor, omkring 10 00 barnmorskor och cirka 3 000 specialistsjuksköterskor.

Satsa på personalen. Lyssna på fackförbunden och ge personalen bättre arbetsvillkor. Det kommer att höja kvaliteten på vården. Personalen är det mest värdefulla som vården har. Ut med konsulter och in med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Utöver det bygger Vänsterpartiet ut tillgången till akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

"Helt oetiskt"

Några andra förslag:

  • Satsa på robusta vårdcentraler med områdesansvar en primärvård som är mer lik än olik i landet.

  • Bort med privata vinster inom hälso- och sjukvården.

  • Vårdplatser och intensivvårdsplatser som följer demografin.

  • Resurser till glesbygden.

  • De allt större privata inspelen i sjukvården måste begränsas. Varje region måste följa hälso-och sjukvårdlagen. Då går det inte att ha patienter med privat vårdförsäkring på de privata vårdbolagens kliniker som har avtal med regionerna. De med försäkring går före andra patienter – helt oetiskt. De får vända sig till helprivata alternativ.

Forrige artikel Barncancerfonden: Skydda drabbade familjer från coronakrisen Barncancerfonden: Skydda drabbade familjer från coronakrisen Næste artikel PRO: Äldre måste få mer digital kunskap för att inte bli ensamma PRO: Äldre måste få mer digital kunskap för att inte bli ensamma
Och vilken kris hanterar vi här då?

Och vilken kris hanterar vi här då?

ANALYS. Vad är krishantering, egentligen? Är det att hantera krisen, eller att hantera bilden av krisen. Allt oftare ter det sig som att den senare synen på krishantering dominerar. Men man kan inte kommunicera sig ur alla situationer.