Utredning ska minska rörig vård för barn och unga

BARNHÄLSOVÅRD. Regeringens nytillsatta utredning ska göra vården för barn och unga mer sammanhållen. Journalsystemet måste förbättras och informationsglappet mellan huvudmännen måste minska, säger utredaren Peter Almgren.

En sammanhållen god och nära vård för unga. Det är rubriken på utredningsdirektiven från regeringen till utredaren Peter Almgren. Uppdraget är att se över hur hälsovården för barn och unga kan samordnas bättre.

Utredaren Peter Almgren är barnläkare, medicinsk rådgivare och arbetar i dag med att utveckla barn och ungas hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen. Han tycker att det behövs en kraftsamling och ett fokus på barn och unga.

– Psykisk ohälsa och komplexa tillstånd har ökat. Barns behov har varit undanskymda i den nationella debatten som handlat mer om äldrepopulationen. Den är också viktig men har tagit allt ljus. Under den radarn så ökar barnpopulationen också, säger Peter Almgren till Altinget.

Login