Utredning om framtidens socialtjänst är klar

SOCIALTJÄNSTLAGEN. Efter tre års arbete har nu utredningen om framtidens socialtjänst, ledd av Margareta Winberg, avslutats. Frågan om bland annat ramavtal och om kommunpolitikerna borde ha mer makt över enskilda fall har väckt kritik.

Utredningen Framtidens socialtjänst har pågått sedan 2017 och letts av särskild utredare Margareta Winberg, före detta minister och riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter.

Enligt kommittédirektivet är målet att få fram en mer likvärdig, förutsägbar, rättssäker och kunskapsstyrd socialtjänst. Likaså ska den i dagsläget starka föräldrarätten ge plats för ett starkare barnrättsperspektiv. Även socialtjänstens möjligheter till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer som berörs av socialtjänstlagen har undersökts.

Utredningen har också haft i uppdrag att ta fram underlag för en så kallad ramlagstiftning. Det innebär en mer generell lagstiftning där kommunerna kan använda lagen friare beroende på sina egna, specifika problem och behov. En sådan lagstiftning ger även ett tydligare ansvar till kommunpolitikerna.

Login