Utredare: Ta bort åtta utbildningsinriktningar

HÖGSKOLA. En ny yrkeskategori, ett kritiserat förslag om utbildningsinriktningar och en känga till privata vårdgivare redovisades av utredaren Kenth Nauclér i samband med överlämningen av utredningen om vårdutbildningar. 

Under denna hösttermin står 500 utbildningsplatser tomma på specialistsjuksköterskeutbildningarna. Samtidigt väntas behovet av denna yrkeskategori öka kommande år. Kenth Nauclér utsågs av regeringen och har utrett utbildningarna de senaste 15 månaderna. Utredningen visar att vårdgivarna inte ens vet hur bristen av specialistsjuksköterskor ser ut. 

Läs också: Akut lärarbrist stoppar fem vårdutbildningar

Nauclér kan inte uttala sig om det är någon specifik grupp som väljer att inte utbilda sig. Studentunderlaget påverkas naturligt av vilka som går den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. Däremot kan de se mönster utifrån kön.  

Login