Utbildning om alternativ vård får tummen upp

REMISSRUNDA. Utredaren Kjell Asplunds förslag att införa undervisning om komplementär och alternativ medicin på vårdutbildningar får stöd från många håll. Men Klassiska homeopaters yrkesförbunds ordförande Margot Granvik ser inte hur förslaget skulle tillföra särskilt mycket.

Med bättre kunskap om alternativmedicin i hälso- och sjukvården vill utredaren Kjell Asplund öka patientsäkerheten och förbättra dialogen mellan sjukvårdspersonal och patienter. Förslaget att införa undervisning om komplementär och alternativ medicin på vissa vårdutbildningar, motsvarande 1-2 högskolepoäng, får nu tummen upp från flertalet remissinstanser.

Bland annat tycker Läkarförbundet att det är en bra idé, då många patienter använder så kallade Kam-behandlingar (Kam – komplementär och alternativ medicin) vid sidan om den ordinarie vården.

"Det bör kunna underlätta dialogen med patienterna och förhoppningsvis göra det lättare att uppmärksamma dem på eventuella interaktionsrisker." skriver Läkarförbundet i sitt yttrande.

Föreningen Vetenskap och folkbildning understryker vikten av att sådan utbildning inom vårdutbildningen "är strikt vetenskaplig och inte kan utgöra en plattform för KAM-propaganda".

Login