Två ministrar och en ex-minister KU-anmäls

KORTNYTT. Migrationsminister Helén Fritzon (S), justitieminister Morgan Johansson (S) samt tidigare migrationsminister Tobias Billström (M) KU-anmäls för passivitet i frågan om medicinska åldersbestämningar. 

Bakom anmälan står riksdagsledamoten Staffan Danielsson (C). Förutom att KU-anmäla ministrarna JO-anmäler han också Rättsmedicinalverket och Migrationsverket.

Bakgrunden till anmälningarna är de medicinska åldersbedömningarna som genomförts av Rättsmedicinalverket och använts av Migrationsverket för att fastställa asylsökandes ålder. 

Danielsson är dels kritisk till att åldersbedömningar inte användes 2010-2015. Under den perioden gjordes inga åldersbedömningar av asylsökande eftersom den dittills använda metoden inte ansågs tillräckligt rättssäker. Enligt Danielsson fick det till följd att flera vuxna personer kunde stanna för att de uppgav att de var under 18 år.

Login