Tobakskontrollen utvidgas

Regeringen föreslår i en proposition att även enskilda aktörer ska få id-märka tobaksprodukter. Folkhälsomyndigheten får uppdraget att besluta vilka dessa blir.

Enligt propositionen ska en bestämmelse införas i lagen om tobak och liknande produkter, som ska göra det möjligt för externa aktörer, och inte bara enskilda myndigheter, att ansvara för id-märkning av styckförpackningar med tobaksvaror.   

Regeringen föreslår också att Folkhälsomyndigheten får befogenhet att besluta vilka aktörer som ska göra kontrollen. Regeringen vill även kunna meddela föreskrifter om avgifter för unika identitetsmärkningar. 

– Förslaget ger förutsättningar att skapa ett välfungerande spårbarhetssystem för tobaksvaror i Sverige, vilket kommer att gynna seriösa aktörer genom att försvåra smuggling. Vi är angelägna att verka för genomförandet av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll vilket EU:s spårbarhetssystem är en viktig del av, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande. 

Login