Tio brännande vårddebatter 2020

TOPPLISTA. Mest läst blev Svensk sjuksköterskeförenings debatt från januari om att omvårdnadsyrket år 2020 kanske äntligen skulle få förtjänat stöd. Övrig debatt på Altinget Vård och hälsa domineras av coronapandemin. Läs hela tio-i-topp-listan.

1. "Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.

2. SD: Slopa överprövningen av läkarintyg

Vi vill att regeringen skyndsamt gör om direktiven till Försäkringskassan när det kommer till beviljandet av sjukpenning. Ett steg är att kraftigt minska överprövningarna av läkarintyg, skriver riksdagsledamöterna Julia Kronlid och Linda Lindberg (SD).

3. Debatt: Prioritera skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder

Avsaknaden av skyddsutrustning i LSS-bostäder är oroande. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism som blir sjuka i covid-19 kommer att vårdas i gruppbostaden, skriver Harald Strand, Fub, och Eva Flygare Wallén, Karolinska institutet.

4. "Viktigt att förstå konsekvenserna av isoleringen"

Det krävs en handlingsplan för att minimera konsekvenser av besöksförbud och social isolering för äldre på äldreboende. Det skriver två professorer från Umeå universitet tillsammans med Ida Kåhlin och Stefan Jutterdal.

5. Ebba Busch: Regeringen måste köra över SKR

Regeringen har äntligen lagt förslag som möjliggör digital vård för fler, men SKR sätter sig på tvären. Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt kör över SKR. Det skriver Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson (KD) tillsammans med Privatläkarföreningen och Fysioterapeuterna.

6. Arbetsmiljöverkets gd: Vem orkar jobba inom vård och omsorg?

Coronapandemin har förstärkt en redan dålig arbetsmiljö inom vård och omsorg. Nu ser vi att de anmälda allvarliga bristerna ökar. Läget är ohållbart, skriver Arbetsmiljöverkets gd Erna Zelmin-Ekenhem, som vill att politiker och huvudmän agerar.

7. Debatt: Vi förtjänar svar – viktiga upplysningar har tagits bort

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp? Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta? Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta andra förbund.

8. Vision: Medicinska sekreterare måste kunna söka jobb i hela Sverige

Vi är oroade över varierande innehåll i YH-utbildningarna till medicinsk sekreterare. Vision vill att regeringen tar ansvar för att göra utbildningen enhetlig över hela landet, skriver Veronica Magnusson, Vision.

9. Debatt: Tobakspandemin skördar fler liv än corona

Coronapandemin kanske kan öppna våra ögon för den cigarettpandemi som varje månad tar livet av 1 000 svenskar, redan innan covid-19. Det finns alla skäl att börja fasa ut tobaksbruket, skriver representanter för Tobaksfakta och Läkare mot tobak.

10. "Civilsamhället fyller tomrum där myndigheter nu inte räcker till"

Civilsamhället har en viktig roll att fylla för att klara krisen. Vi vädjar till kommuner och regioner om möjlighet att skjuta upp årsmöten tillsvidare utan att föreningsstödet äventyras. Det skriver Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sverige.

Forrige artikel Altinget Vård och hälsa tar jullov Altinget Vård och hälsa tar jullov Næste artikel Hallå där Anders Wallensten – som vill lösa hälsogåtan Hallå där Anders Wallensten – som vill lösa hälsogåtan
Kommunläkare i äldreomsorgen kan bli verklighet

Kommunläkare i äldreomsorgen kan bli verklighet

ÄLDREOMSORG. Oppositionspartierna vill nu lägga flera miljarder på att stärka äldreomsorgen. Socialutskottet vill dock följa upp tidigare satsningar först. För att pengarna inte ska försvinna i M-kommuners privatiseringar, pikar vice ordförande Kristina Nilsson (S).