"Tillsätt en nationell chef för utvecklingen av vården"

DEBATT. Före att möta digitaliseringens krav och för att optimera dess möjligheter inom vården behöver Sverige behöver en så kallad CMO (chief medical officer) med syftet att säkerställa att teknik, politik och profession går i samma riktning, skriver Jonas Sareld, Medhelp.

Av: Jonas Sareld
ansvarig för samhällskontakter, Medhelp

Sverige behöver säkerställa att framtidens sjukvårdstjänster och system är ändamålsenliga, att skattepengar används på ett ansvarsfullt sätt, att digitaliseringen inte bromsas in och att samordningen mellan landets olika landsting fungerar så bra som möjligt. Sverige behöver därför en central chef för utvecklingen av framtidens vård, en CMO (chief medical officer). Förebilden för en sådan tjänst går att finna i regeringens utnämnande av Åsa Zetterberg till Sveriges första digitaliseringschef, CDO (chief digital officer).

Den centrala uppgiften för en CMO bör vara att bidra till att långsiktigt maximera vårdens kvalitet och tillgänglighet. Hälso- och sjukvården har en begränsad budget. Efterfrågan på vård kommer alltid vara större än vad som kan erbjudas och vårdens arbete måste därför prioriteras. Digitala verktyg kan både bidra med att effektivisera vården och med att förbättra vårdens möjligheter att prioritera. Med helt nya möjligheter medicinskt och tekniskt behöver också nya arbetssätt och organisationsformer tas fram.  

Login