Tiden snart över för amalgam

KORTNYTT. Kemikalieinspektionen vill nu bli av med amalgamet inom tandvården helt och hållet.

Sedan sommaren år 2009 har det varit förbjudet för tandvården att använda amalgam patienterna. Men där har funnits undantag för vissa vuxna patienter, om det har funnits medicinska skäl.

Nu ska undantagen också bort. Det har Kemikalieinspektionen beslutat. Från och med den 30 juni nästa år stryks undantaget. Användningen är så låg i dag att det inte finns skäl för ett undantag, enligt myndigheten. Efter den 30 juni nästa år kommer det att krävas särskild dispens för att använda amalgam.

Vid tillverkningen av amalgam används kvicksilver.

Login