Tandläkare ifrågasätter granskning av tandvårdsstöd

TANDVÅRD. Tandvårdsstödet överutnyttjas och de privata mottagningarna ser ut att överbehandla patienterna mest, enligt en granskning från Riksrevisionen. Men Privattandläkarna anser att slutsatserna är förenklade. 

Riksrevisionen, Försäkringskassan och Uppsala universitet har tillsammans genomfört en studie för att försöka se om det förekommer överutnyttjande, genom överbehandling, av tandvårdsstödet. I studien jämfördes beteendet hos drygt 700 tandläkarmottagningar, där cirka hälften fick ett brev från Försäkringskassan med information att en viss åtgärd skulle komma att efterhandkontrolleras. Övriga fick ingen sådan information.

Efteråt visade det sig att informationen från Försäkringskassan ledde till ett förändrat beteende hos mottagningarna. Förändringen syntes framför allt hos de största privata tandvårdsmottagningarna som minskade sin användning av den aktuella åtgärden med 30 procent, till förmån för en mindre omfattande och för vårdgivaren mindre lönsam åtgärd.

– Överbehandling är svårare att upptäcka än renodlat fusk och bedrägeri. Därför är det sannolikt också ett större problem. Resultaten i denna granskning stärker den uppfattningen, säger Pathric Hägglund, projektledare vid Riksrevisionen, i ett pressmeddelande.

Login