Sverige får fler apotek och e-handeln ökar kraftigt

KORTNYTT. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets årliga rapport om apoteksmarknadens utveckling visar på fler fysiska apotek och en ökad e-handel. 

Apotekernas tillgänglighet har ökat i såväl öppettider som antalet butiker. Likaså är en växande trend som möjliggör ökad tillgänglighet e-handeln. Skapandet av fysiska apotek har långsammare tillväxttakt och samspelar enligt rapporten med ökande antal kunder som använder e-handel. E-handeln växte under år 2017 med 20 procent i försäljningsvärdet.

Den ökade närvaron av läkemedel genom e-handel har ökat konkurrens mellan apoteken och pressat ner priserna på läkemedel som har fri prissättning. 

– Utifrån vad som framkommit i den uppföljning som vi nu presenterar ser vi för närvarande inget behov av att aktualisera en ny översyn av handelsmarginalens nivå eller utformning, säger Gunilla Rönnholm enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). 

Login