Svar om nationell ordinationsdatabas dröjer

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) är ännu inte beredd på att svara på hur regeringen ska gå vidare i frågan om en nationell ordinationsdatabas. Det meddelar han i ett svar på en skriftlig fråga från Barbro Westerholm (FP).

Två utredningar har under de senaste åren lämnat betänkanden med med olika förslag kopplade till informationshanteringen inom hälso- och sjukvård. Dessa förslag innehåller åtgärder för att etablera en nationell ordinationsdatabas. Det första betänkandet har redan remissbehandlats, men regeringen väljer att avvakta tills remissvaren från det andra betänkandet är sammanställda innan de bestämmer sig för hur de ska gå fortsätta arbetet.

 

Login