Svårt beslut om tandhygienisters utbildning

UTBILDNING. Utbildningen för tandhygienister behöver förlängas till tre år, anser riksdagen. Men frågan är komplex, enligt ministern för högre utbildning Helene Hellmark Knutsson (S).

Riksdagen uppmanade redan år 2013 regeringen att förlänga utbildningen för tandhygienister från två till tre år. Universitetskanslerämbetet kom i början av år 2015 till slutsatsen att fördelarna med en förlängd utbildning är fler än nackdelarna. Riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L) undrar nu återigen vad regeringen har gjort åt frågan, då hon inte ser några spår av en treårig utbildning i budgetpropositionen.

Men enligt minister för högre utbildning Helene Hellmark Knutssons svar på Westerholms skriftliga fråga är det en komplex fråga. Hon hänvisar till svaret på samma fråga, som Barbro Westerholm ställde i våras, att regeringen avser att återkomma med besked.

Forrige artikel Hjälpmedelsutredningen får jobba våren ut Næste artikel Socialstyrelsen ska reformera läkarnas specialistutbildning
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

Antalet självmord oförändrat trots statens nollvision

SJÄLVMORD. Riksrevisionen ska granska statens suicidpreventiva arbete. Trots en nollvision sedan 2008 är antalet självmord per år oförändrat.

– Beslutet har bara varit en hyllvärmare, säger Pirjo Stråte, vice förbundsordförande för Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)