Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

På grund av att coronakrisen helt dominerat vårdsektorn under våren har mängder av inplanerade vårdbesök och operationer ställts in. Regeringen har nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att ge förslag på hur regionerna kan få stöd med att hantera de uppdämda vårdbehov som finns.

Enligt Läkartidningen har antalet fysiska besök till landets vårdcentraler minskat kraftigt, från knappt 1,9 miljoner i januari till knappt 1,1 miljoner i april, samtidigt som hembesök och digitala vårdkontakter ökat.

Camilla Waltersson Grönwall, Moderaternas vårdpolitiska talesperson är orolig för att arbetet med att lösa vårdskulden kommer att gå alldeles för långsamt.

Login