Statsbidrag förbättrade landstingens resultat

EKONOMI. Endast tre landsting gick back år 2016.

År 2016 redovisar landstingen ett totalt överskott på 3,4 miljarder kronor, det är 2,8 miljarder kronor bättre än år 2015. Det visar SCB:s sammanställning.

År 2015 gick vartannat landsting med underskott, år 2016 är det endast tre landsting som redovisar ett minusresultat.

Det är tack vare ökade statsbidrag som fler landsting redovisar överskott år 2016 jämfört med 2015, enligt SCB,

Login