SOU: Framtidens biobanker (SOU 2018:4)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Framtidens biobanker" till socialdepartementet.

Regeringen uppdrog 2016 åt en särskild utredare att se över den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material och information om proverna i biobanker.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login