Smer: Kartlägg sponsring inom vården

ETIK. Det behövs nationella riktlinjer för sponsring inom vården. Det anser Statens medicinsk-etiska råd och uppmanar regeringen att ta tag i frågan.

Sponsring av läkemedel och verksamhet inom hälso- och sjukvården är etiskt problematiskt och det finns ett antal frågor som behöver redas ut. Det slår Statens medicinsk-etiska råd (Smer) fast i en skrivelse. Smer uppmanar regeringen att göra fyra saker:

Smer anser också att landstingen behöver ta fram tydliga riktlinjer för sponsring. De samverkansregler som finns mellan SKL och biomedicinska branschorganisationerna är inte tillräckligt heltäckande.

Främsta skillnaden mellan sponsring och donationer är att sponsring förutsätter en motprestation från den som tar emot pengarna. Men skillnaden är inte svart eller vit, utan det finns en glidande skala. Smer lyfter följande exempel på sponsring och donation som förekommer inom hälso- och sjuvården:

Login