Slutreplik: SKR borde kräva att digitala vårdmöten erbjuds

SLUTREPLIK. SKR borde ha tagit ansvar genom att komma överens i förhandlingen om ersättningsnivåerna för digitala vårdmöten. De borde också sätta som krav att digitala vårdmöten ska erbjudas, skriver Margareta Haag och Barbro Sjölander.

Margareta Haag
Ordförande, Svenska Ödemförbundet
Barbro Sjölander
Ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer


Marie Morell (M) konstaterar att Sveriges kommuner och regioner (SKR) inte kom överens med Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund om ersättningsnivåer för digitala vårdmöten – trots en uttalad vilja från regeringen att öka de digitala vårdmötena till följd av covid-19.

Nu ska förhandlingar ske i varje region. Vi tycker att SKR borde ha tagit ansvar och underlättat genom att komma överens i förhandlingen om ersättningsnivåerna. Och också sätta som krav att digitala vårdmöten ska erbjudas. När vi tittar på avtalet för exempelvis Region Stockholm, kan vi inte se att det finns några skyldigheter att arbeta för och underlätta digitala vårdmöten inom rehabilitering.

Många vågar inte

Hur ska vården bli personcentrerad om de som bäst behöver rehabiliteringen inte kan delta i den rehabilitering de remitterats till på grund av att avtal stipulerar att man måste delta fysiskt?

På grund av infektionsrisk och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är det många som inte kan eller vågar delta i behandlingen fysiskt. Detta gör att patientens medverkan i vården inte kan genomföras.

Forrige artikel Lokala KD-toppar: Äldre möter fler risker än bara corona Lokala KD-toppar: Äldre möter fler risker än bara corona Næste artikel MP: MP: "Samhällets styrkor och sårbarheter blev extremt tydliga"
RFSU-topp:

RFSU-topp: "Konservativa krafter utmanar sexuella rättigheter"

INTERVJU. Med ett rättighetsbaserat och feministiskt synsätt vill RFSU:s nya generalsekreterare Ingela Holmertz arbeta för en bra sexualundervisning, människors rätt till sin kropp och sexualitet, och att motverka de konservativa och högerextrema krafterna.

SKR vill se lagändring för att kunna utnyttja kommunalt överskott

SKR vill se lagändring för att kunna utnyttja kommunalt överskott

KOMMUNPLÅNBOK. Om det fortsätter i rätt riktning, kan kommunerna leverera rekordresultat i år. Men för att kunna dra nytta av det krävs en lagändring, anser SKR. Alternativt att regeringen lättar upp regelverket för användning av resultatutjämningsreserven.