SKR vill se lagändring för att kunna utnyttja kommunalt överskott

KOMMUNPLÅNBOK. Om det fortsätter i rätt riktning, kan kommunerna leverera rekordresultat i år. Men för att kunna dra nytta av det krävs en lagändring, anser SKR. Alternativt att regeringen lättar upp regelverket för användning av resultatutjämningsreserven.

I våras trodde många att pandemin skulle göra ett stort hål i kommunernas plånböcker som skulle få resurserna att sina. Nu släpper SKR sin ekonomirapport och den pekar mot att det blir rekordresultat för kommunerna i år.

Skatteunderlaget har inte utvecklats så dåligt som SKR trodde. Samtidigt har kommuner och regioner fått 50 miljarder kronor mer i statligt stöd än förra året. Det är bara 20 kommuner som beräknas att gå minus i år. Enligt Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, är det väldigt få jämfört med hur det brukar se ut.

– Vi har en kostnadsökning i regionerna på grund av coronapandemin, men i kommunerna sker en kostnadsminskning. I förskolan har utgifterna minskat för att föräldrar hållit barn hemma eller hämtat tidigare. Vi räknar med att kostnaderna kommer öka nästa år när vi ska ta igen den här skulden, säger hon till Altinget.

Login