FP vill fokusera på sjukvård

VALSTRATEGIER. Folkpartiet tillsätter två kommissioner för att utmejsla partiets framtida politik. Vård och omsorg är högt på dagordningen. 

Folkpartiet presenterar idag två kommissioner som fram tills valet 2018 ska arbeta med att utveckla partiets politik. Välfärdskommissionen och Globaliseringskommissionen ska arbeta fram förslag som ska presenteras på Folkpartiets landsmöten 2015 och 2017. Förslagen ska slutligen lägga grunden för partiets valplattform 2018.

Välfärdskommissionen ska ta fram förslag inom politikområdena sjukvård och äldreomsorg, funktionshinderspolitik och jämställdhet. Fokus kommer bland annat att ligga på hur tillgången till vård kan garanteras, oberoende av vem man är eller var man bor. Arbetsgruppen kommer också att se över möjligheten att stärka ideella organisationer och civilsamhällets roll inom välfärden. Vidare kommer välfärdskommissionen att se över villkoren för kvinnor på arbetsmarknaden, med särskilt fokus på lönerna hos kvinnliga akademiker inom den offentliga sektorn.

Globaliseringskommissionen ska arbeta med politikområdena jobb och integration, kunskap och forskning samt klimat och säkerhet. Arbetsgruppen ska se över hur arbetslivet kan bli längre och hur förändrade skattenivåer kan främja arbete, sparande och investeringar. Därutöver kommer Globaliseringskommissionen att föreslå åtgärder för att höja kunskapsresultaten i skolan och kvaliteten på högskoleutbildningarna. Folkpartiet vill också med kommissionen utforma förslag till en klimatpolitik som främjar en bättre miljö och samtidigt håller elpriserna på en konkurrenskraftig nivå.

Login