Sjuksköterskebrist leder till färre vårdplatser

KORTNYTT. Över 2 600 vårdplatser i landet har varit stängda under höstveckorna, framför allt på grund av sjuksköterskebrist. 

Landsting och regioner har inte tillräckligt med personal för att kunna hålla vårdplatserna öppna, framför allt är det sjuksköterskor som saknas, enligt kartläggningen som har gjorts av tidningen Dagens Medicin.

Läs vidare: Akut lärarbrist stoppar fem vårdutbildningar

Kartläggningen visar att de flesta landsting och regioner har över 80 procent av sina fastställda vårdplatser öppna. De största antalet stängda vårdplatser finns i storstadsregionerna.

Login