Självmordförebyggande arbete ska samordnas

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att samordna det sjävlmorsförebyggande arbetet på nationell nivå, har regeringen beslutat. Myndigheten får 2,5 miljoner kronor till uppdraget.

– Att motverka självmord är en angelägen del av arbetet för psykisk hälsa.  Ett viktigt steg är att samordna det självmordsförebyggande arbetet, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i ett pressmeddelande.

Login