Segdraget att jämföra priser på tandvård

PRISJÄMFÖRELSE. Regeringen ger återigen Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i uppdrag att utreda hur en prisjämförelsetjänst för tandvård kan komma på plats.

I februari i år lämnade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket sin rapport Prisjämförelsetjänst tandvård  till  regeringen. Enligt den tidsplan som TLV ritade upp i en tidigare delredovisning så skulle upphandlingen av tjänsterna ha kunnat vara igång denna hösten och avtal skulle då kunna vara på plats i början av 2017.

Men först nu får TLV ett nytt specificerat uppdrag från regeringen om att etablera en prisjämförelsetjänst. Enligt uppdraget ska TLV lämna en delredovisning av uppdraget den 15 september 2017 och en slutredovisning senast den 15 juni 2018.

När det är tänkt att prisjämförelsetjänsten ska vara igång framgår inte av regeringsuppdraget.

Login