SD-toppar: Inga fler svek – slopa förmånsbeskattningen för vårdpersonal

DEBATT. Vi har i flera regioner krävt att förmånsbeskattningen för vårdpersonal ska slopas helt under den pågående pandemin. Vår personal förtjänar inte fler svek och tomma ord från regeringen. Det skriver 13 regionråd och gruppledare från Sverigedemokraterna. 

Sverige befinner sig i en coronapandemi, och i en sjukvårdskris som aldrig tidigare upplevts. Det nya coronaviruset har på kort tid spridit sig i landets regioner. Bekämpandet av smittan sätter vår sjukvård, och framförallt vår hälso- och sjukvårdspersonal, under stor press. De arbetar långa pass, har en hög andel övertid och en vardag långt bort från nära och kära.

Ökad skattekostnad

Många goda initiativ har kommit från allmänheten – restauranger som skänker bort lunchlådor och privatpersoner som skjutsar sjukvårdspersonal till jobbet så att de kan undvika kollektivtrafiken. Även våra regioner har möjlighet att bidra till att göra vår personals situation lättare genom till exempel gratis bilparkeringar, gratis lunchkuponger och möjlighet till betalda taxiresor till och från sjukhuset.

Dessa insatser innebär dock en ökad skattekostnad för vårdpersonalen då de innefattas av förmånsbeskattning.

Täcker bara hälften

Regeringen har nyligen aviserat att förmånsbeskattningen på gratis parkering tas bort året ut – vilket är välkommet. Förmånsbeskattningen kommer också tas bort på gåvor upp till 1 000 kronor per anställd.

Detta låter bra, men är i grunden lika tandlöst som det påstått slopade karensavdraget. I stället för slopat karensavdrag blev det en schablonersättning på 700 kronor före skatt, vilket innebär en ännu mindre summa i handen.

Nu har regeringen aviserat att schablonersättningen höjs med 104 kronor, vilket blir ännu ett tomt löfte. En sjuksköterska med en månadslön på cirka 31 000 kronor, vilket är den ungefärliga medellönen, får ett karensavdrag på cirka 1 500 kronor. De 804 kronor som den nya ersättningen ger täcker med andra ord bara lite mer än hälften av avdraget – innan skatt.

Sveken fortsätter

Detta är ett stort svek mot vår personal, och sveken verkar tyvärr fortsätta med det nya förslaget kring förmånsbeskattningen.

Att skattebefria gåvor upp till 1 000 kronor innebär cirka tio luncher, med andra ord lunch i ungefär två veckor. En taxiresa kostar än mer, och kommer snabbt upp till gränsvärdet.

Personalen är värd mer

Nästa svek i regeringens strategi är att gåvor från företag inte blir skattefria – utan endast de gåvor arbetsgivaren skänker. När en restaurang kommer med lunch till personal på sjukhuset, ska personalen med andra ord fortsätta skatta för denna, trots de nya reglerna. Detta ger en skatt på cirka 29 kronor per måltid. Vår personal beskattas alltså på grund av att andra vill visa sin uppskattning för deras hårda arbete.

Är vår personal inte värd mer än svek efter svek, höljda i fina ord?

Slopa förmånsbeskattningen 

Vår personal står öga mot öga med covid-19. De riskerar sin egen hälsa för att vårda andra. De går till jobbet trots en stor press, och gör sitt yttersta. De ska inte drabbas av ekonomisk börda, för att regeringen ska kunna slå sig på bröstet och säga att de gjort något bra.

Det kommer komma ett slut på pandemin, och vi kommer då stå med en oerhörd vårdskuld, samtidigt som vi står med en uttröttad personalstyrka. Genom goda initiativ får vi förhoppningsvis personalen att orka lite mer, risken är annars att vår sjukvård står på ruinens brant, utan personal att rädda den.

Sverigedemokraterna har i flertalet regioner krävt att det ska hemställas till regeringen att förmånsbeskattningen för vårdpersonal ska slopas helt under den pågående pandemin. Vår personal förtjänar inte fler svek och tomma ord – de förtjänar konkreta handlingar.


Marlen Ottesen(SD)
Regionråd, Region Skåne
Niclas Nilsson (SD)
Regionråd, Region Skåne
Johan Wifralius (SD)
Regionråd, Region Skåne
Gabriel Kroon (SD)
Gruppledare, Region Stockholm
Håkan Lösnitz (SD)
Regionråd, Västra Götalandsregionen
Ingvar Jonsson (SD)
Regionråd, Region Västmanland
Elin Jensen (SD)
Regionråd, Region Örebro län
Patrik Nyström (SD)
Regionråd, Region Örebro län
Ljubica Jasic Modin (SD)
Regionråd, Region Värmland
Petter Nilsson (SD)
Gruppledare, Region Västerbotten
Melena Jönsson (SD)
Gruppledare, Region Kronoberg
Carita Boulwén (SD)
Gruppledare, Region Halland
Darko Mamkovic (SD)
Gruppledare, Region Östergötland

Forrige artikel Debatt: Tobakspandemin skördar fler liv än corona Debatt: Tobakspandemin skördar fler liv än corona Næste artikel M replikerar: S-ledamöterna ger en osann beskrivning M replikerar: S-ledamöterna ger en osann beskrivning
EU förbereder ny myndighet för hälsonödlägen

EU förbereder ny myndighet för hälsonödlägen

HÄLSONÖDLÄGEN. Statsminister Stefan Löfven (S) meddelade riksdagen i går att Europeiska rådet är positivt till att inrätta en EU-myndighet för beredskap och hälsonödlägen (HERA). EU-kommissionen ska ta fram förslag till toppmötet i juni.