SD-ledamot: Vi har möjlighet att skapa en rökfri generation

DEBATT. Det är dags att agera kraftfullt mot framtida rökning. Genom att successivt höja åldersgränsen för inköp av cigaretter med ett år i taget kan vi skapa den första rökfria generationen, skriver Angelica Lundberg (SD).

Angelica Lundberg (SD)
Riksdagsledamot

Rökning dödar. Det råder inte längre någon tvekan om rökningens enorma skadeverkningar och påverkan, både på enskilda och på samhället i stort. Därför bör vi med alla till buds stående medel förhindra att unga blir rökare och i stället försöka skapa den första rökfria generationen.

Tidiga insatser viktigt

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör sju miljoner människor av rökning varje år världen över. Av dessa beräknas mer än sex miljoner personer dö till följd av att de själva röker och övriga på grund av att de utsätts för andras rökning. Tobaksrökning har identifierats som en riskfaktor för minst 28 sjukdomar som lungcancer och andra cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar och infektioner i andningsorganen såsom KOL. Det är inte för inte som cigaretter ibland kallas för ”cancerpinnar”.

En undersökning från 2010 av Karolinska institutet uppskattade att tobaksrökning orsakar åtta procent av den totala sjukdomsbördan i Sverige. I ett läge där den svenska sjukvården bokstavligen går på knäna är det därmed ansvarsfullt och rimligt att agera. Rökning är ofta ett livslångt beroende och det är viktigt med tidiga insatser för att se resultat.

Oroande siffror

Det är fortfarande lagligt att röka i Sverige men de platser där det är tillåtet minskar succesivt. Den senaste tidens förbud som även innefattar utomhusmiljöer kan lätt ses som en häxjakt på dagens rökare. Många som är beroende blev det innan vi hade den information som finns i dag. Vi ska självklart skapa förutsättningar för att hjälpa människor som vill sluta röka att göra det, men än viktigare är att färre börjar. Här går utvecklingen alldeles för långsamt.

I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN) undersökning från 2018 uppgav 11 procent av niondeklassarna och 23 procent av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet att de röker, vilket är klart oroande siffror.

Succesivt åldersgräns

Genom att successivt höja åldersgränsen för inköp av cigaretter med ett år i taget så skulle man se till att de som i dag är yngre än 18 år, och således inte får köpa cigaretter, aldrig heller lagligen kommer få möjligheten att göra det. På det sättet kommer de vuxna som röker i dag inte påverkas men dagens barn och ungdomar kommer aldrig ges legal tillgång till de skadliga cigaretterna.

Stoppa langning genom lag

Om du köper ut alkohol till någon som inte har åldern inne kan du dömas till fängelse i upp till fyra år. Om du på motsvarande sätt köper ut cigaretter till en minderårig finns det inget straff alls. Det borde självklart vara en straffbar handling att köpa ut, sälja eller ge bort cigaretter till minderåriga, på samma sätt som när det gäller alkohol. Vill vi förhindra langning måste detta även reflekteras i lagstiftningen.

Inget förslag som har potential att minska rökningens skadeverkningar i nästa generation bör förkastas. Vi bör inte rygga undan från beslut som kan verka komplicerade eller svåra att genomföra. Folkhälsan och framtiden för våra barn och unga är viktig. Vi bär ett ansvar för att säkerställa att den blir så god som möjligt.

”Non smoking generation”

En succesivt ökande åldersgräns och straff för langning skulle, tillsammans med andra tobaksstävjande åtgärder, leda till att vi får en första ”non smoking generation” inom en inte allt för avlägsen framtid. Det är dags att fimpa den ohälsosamma politiken och i stället agera kraftfullt mot framtida rökning – för barnen och samhällets bästa.

Forrige artikel V: Skapa möjligheter till idrottande för alla V: Skapa möjligheter till idrottande för alla Næste artikel "Kommunerna behöver samverka för att motverka social dumpning"
Två ungdomshem får ny högre säkerhetsnivå

Två ungdomshem får ny högre säkerhetsnivå

SÄKERHET. En ny och högre säkerhetsklass med bättre teknisk och fysisk säkerhet ska införas på två ungdomshem, samt fler avdelningar för slutenvård (LSU) i hela landet. Gd Elisabet Åbjörnsson Hollmark vill även införa en bättre grundutbildning för personalen.