SD-ledamöter om äldreomsorgen: Ett lapptäcke för att få ihop verksamheten

DEBATT. Tanken med ädelreformen var kanske god, men det innebär att ansvaret fördelades mellan olika huvudmän. Det är nu dags att rusta upp Sveriges äldreboenden, skriver Monika Lövgren och Ann-Christine From Utterstedt (SD). 

Monika Lövgren (SD)
Riksdagsledamot
Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Riksdagsledamot


I ädelreformens snart 30-åriga spår råder det numera ofta brist på tillräcklig medicinsk vård på Sveriges äldreboenden. Vi har på vägen till dagens kommunalt styrda äldreomsorg tappat både medicinsk kompetens och den samlade överblicken. Samtidigt försöker många kommuner att vända på varenda krona när det kommer till våra äldre.

Det är dock fullt möjligt att tillgodose de äldres behov av sjukvård såväl som att skapa livskvalitet på våra äldreboenden. Vad som krävs är politisk vilja att förändra på riktigt.

Svårt att överblicka

I dag är det kommunen som ansvarar för att tillhandahålla en god hälso- och sjukvård vid våra äldreboenden. Kommunerna har emellertid inte några egna anställda läkare utan det är regionen som ska bistå med läkarkontakten.

Ädelreformen 1992 genomfördes för att förbättra omsorgen och vården för våra äldre genom att flytta över ansvaret till kommunerna. Anledningen var effektivisering och bättre hushållning med resurser. Tanken var kanske god men innebär samtidigt att ansvaret fördelades mellan olika huvudmän. Olika ansvariga för olika insatser har skapat ett lapptäcke av klipp och klistrande för att få ihop verksamheten. Hela systemet är svårt att överblicka och än svårare att reformera.

Rätt utrustning och personal

Medicinska behandlingar på det kommunalt/privat drivna äldreboendet ska ordineras av en läkare. I dag kan det vara så att läkare inte träffar personen i verkligheten utan fattar ett beslut över telefon. Den äldre ska sedan få stöd av en sjuksköterska på äldreboendet för att kunna tillgodogöra sig behandlingen. Samtidigt finns det bara ett begränsat antal personer som har rätt kompetens och utbildning för att sätta dropp eller administrera annan medicinsk vård.

Vi anser därför att ett första steg i rätt riktning är välutbildad och kompetent personal som kan hantera medicinsk utrustning. Syrgas, dropp och intravenös antibiotikabehandling ska finnas tillgängligt på äldreboenden. Läkemedel som kan lindra andnöd, smärta och ångest ska finnas tillgängligt för de som behöver. Att tillgången och administrering av något så grundläggande som syrgas brister på våra äldreboenden talar sitt tydliga språk i sammanhanget. Vid andnöd, lunginflammation, hjärtsvikt, corona eller vanlig influensa ska våra äldreboende ha rätt utrustning och rätt personal för att kunna administrera vård på plats.

Gör vi detta får våra äldre en bättre vård, ett bättre omhändertagande, undviker onödiga resor till sjukhuset och ges mer tid med nära och kära. Så skapar vi ett värdigt bemötande och början på en bättre äldreomsorg i Sverige.

Forrige artikel Tolv universitetsrektorer: En kraftfull forskningssatsning – viktigare än nånsin Tolv universitetsrektorer: En kraftfull forskningssatsning – viktigare än nånsin Næste artikel SKR: Kraftsamling för psykisk hälsa – ett radikalt perspektivskifte SKR: Kraftsamling för psykisk hälsa – ett radikalt perspektivskifte