SD: Fler vårdplatser och fri vård till äldre

BUDGET. Ökade anslag till barn- och ungdomspsykiatrin och fler vårdplatser är några av förslagen som Sverigedemokraterna lägger fram i sin budgetmotion.

På torsdagen presenterades Sverigedemokraterna sin budgetmotion Altinget har gått igenom förslagen och summerar vårdpolitiken.

Vårdplatser

Sverigedemokraterna vill öka antalet vårdplatser och dessutom vill partiet att vårdgarantin ska kompletteras med en rätt att patienter vid behov ska få en vårdplats på rätt klinik bemannad med rätt kompetens.

Login