Så ska funktionsnedsatta få en mer aktiv fritid

DELAKTIGHET. Myndigheten för delaktighet (MFD) ska på uppdrag av regeringen ta fram ett stödmaterial som kommuner och andra aktörer ska kunna använda för att främja en mer aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har gjort en kartläggning som visar att personer med funktionsnedsättning vill kunna ha en mer aktiv fritid med större valfrihet. 

Enligt kartläggningen är dock problemet att det finns stora brister i tillgänglighet i samhället vilket gör att funktionsnedsatta avstår från aktiviteter. Även information och socialt stöd vid aktiviteter saknas.

Regeringen har nu gett MFD i uppdrag att ta fram ett stödmaterial som kan som kan användas av kommuner och andra aktörer. Stödmaterialet ska kunna användas vid planering och genomförande av aktiviteter så att de blir mer tillgänglighetsanpassade och tilltalande för funktionsnedsatta.

Login